Kategorija: Održani seminari

„Inkluzija na delu – praktična primena inkluzivnog modela rada u osnovnoj školi“, 22.08.2017.

Akreditovani seminar

(kat. broj: 311, K3, P: 1, 8 bodova, odnosno 1  dan)

22. avgust (utorak) 2017.

Kanjiža, Glavni trg 9.

Početak seminara: 9.00 časova  

 

Realizatori seminara su: Milanka Pejović,  pedagog i Branka Bešlić, psiholog

Poštovani direktore, kolege!

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, 22. 08. 2017. godine organizuje akreditovani seminar sa ciljem osposobljavanja zaposlenih u obrazovanju za primenu znanja o pripremi, planiranju, realizaciji i vrednovanju inkluzivnog pristupa i IOP a u osnovnoj školi.

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Ciljevi: Osposobljavanje zaposlenih u obrazovanju za stvaranje podsticajne sredine za učenje i razvoj dece kojoj je potrebna dodatna obrazovna podrška; Unapređivanje profesionalnih veština i sposobnosti zaposlenih u obrazovanju za izradu pedagoškog profila i IOP-a i njegovu primenu na časovima; Osposobljavanje nastavnika za praćenje i vrednovanje postignuća učenika kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška.

Teme programa: Karakteristike inkluzivnog obrazovanja; Individualizovani pristup; Individualni obrazovni plan; Primena IOP u nastavi

Uz priloženi formular prijave možete slati na mail adresu: rckanjiza@kanjiza.rs i lično na telefon/fax:  874 733, do 17. avgusta 2017. godine.

Cena seminara/po učesniku: 2.000,00 dinara                                            

Jezik seminara: srpski