Kategorija: Održani seminari

„Inovativne metode razvijanja ličnosti dece“, 28.10.2017.

Akreditovani seminar

(kat. broj: 917, K3, P: 4, 8 bodova, odnosno 1  dan)  

28. oktobar (subota) 2017. g.

Kanjiža, Glavni trg 9.

Početak seminara: 8.00 časova  

 

Realizatori seminara su: Aniko Feher,  defektolog – oligofrenolog, Monika Mačai, vaspitač

Poštovani direktore, kolege!

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, 28. 10. 2017. godine organizuje akreditovani seminar koji je namenjen prosvetnim radnicima, sa ciljem upoznavanja inovativnih tehnika razvoja emotivne intelingencije.

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik).

Ciljevi: Fokusiranje na razvoj emocionalne inteligencije dece i njihova problematika u savremenom društvu. Upoznati učesnike sa pojmom i značajem emocionalne inteligencije i njenim uticajem na svakodnevicu dece. Prezentovati iskustva kako bi učesnici prepoznali problemske situacije koje nisu uvek i automatski jasne. Razvijati sposobnost empatije, pružiti pomoć, sagledati šta je u pozadini problema. Upoznati učesnike sa inovativnim tehnikama razvoja ličnosti, načinom njihove primene i dostupnosti.

Teme programa: Uvod u temu stručnog usavršavanja. Ličnost i emocionalna inteligencija. Kad je potrebna pomoć? Inovativne metode razvijanja ličnosti. Gde mogu dobiti pomoć prosvetni radnici i roditelji ?

Uz priloženi formular prijave možete slati na mail adresu: rckanjiza@kanjiza.rs i lično na telefon/fax:  874 733, do 20. oktobra 2017. godine.

Cena seminara/po učesniku: 2.000,00 dinara                                            

Jezik seminara: mađarski