Kategorija: Održani seminari

„Onlajn nastavnik (kreiraj-postavi-podeli)“, 25.08.2017.

Akreditovani seminar

(kat. broj: 226, K2, P: 3, 8 bodova, odnosno 1  dan)

25. avgust (petak) 2017. g.

Kanjiža, Glavni trg 9.

Početak seminara: 9.00 časova  

 

Realizatori seminara su: Tot Bela, Hečko Robert, Berec Šandor – nastavnici stručnih predmeta

Poštovani direktore, kolege!

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, 25. 08. 2017. godine organizuje akreditovani seminar koji je namenjen prosvetnim radnicima, sa ciljem osposobljavanja polaznika da koriste savremene i besplatne „Microsoft Office“ servise.

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Ciljevi: Izrada onlajn pedagoške sveske pomoću besplatne „Microsoft OneNote“ aplikacije omogućuje podelu sadržaja i učenicima i njihovim roditeljima; Onlajn obaveštavanje roditelja o napretku svog deteta omogućuje da blagovremenim reagovanjem utiču na rad učenika; Izrada onlajn pripreme za čas pomoću „Microsoft OneNote“ aplikacije omogućuje njenu jednostavnu distribuciju među kolegama; Međusobnom podelom pripreme za čas, nastavnog materijala poboljšava se efekat a i kvalitet obrazovnog rada.

Teme programa: Skladištenje podataka u “oblaku”, sinhronizacija fajlova – uvod; Korišćenje besplatnih „Microsoft Office“ aplikacija – predstavljanje; Registracija na „outlook.com“-u, korišćenje ; „OneNote“ kao pedagoška sveska; Korišćenje „OneNote“-a za izradu pripreme za čas; Podela onlajn dokumenatana, korišćenje tableta i pametnog telefona u nastavi – školski primeri

Uz priloženi formular prijave možete slati na mail adresu: rckanjiza@kanjiza.rs i lično na telefon/fax:  874 733, do 18. avgusta 2017. godine.

Cena seminara/po učesniku: 2.000,00 dinara                                            

Jezik seminara: srpski/mađarski