Kategorija: Održani seminari

Seminar: „Igra u funkciji fizike i geografije – kako učenike zainteresovati za prirodno-naučne predmete“, 17.06.2017.

Akreditovani seminar

(kat. broj: 849, K1, P: 3, 8 bodova, odnosno 1 dan)  

17. jun ( subota) 2017. g.

Kanjiža, Glavni trg 9.

Početak seminara: 8.00 časova  

Realizatori seminara su: Tinde Sabo, Ildiko Kovač

 

Poštovani direktore, kolege!

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, 17. 06. 2017. godine organizuje akreditovani seminar sa ciljem motivisanja prosvetnih radnika za korišćenje ogleda u nastavi.

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u predškolskoj ustanovi, vaspitač u domu učenika.

Ciljevi: Pružanje pomoći, nastavnicima prirodno-naučnih predmeta (fizika, geografija) i učiteljima kako učiniti časove zanimljivim i razumljivijim učenicima pomoću eksperimenata.

Teme programa: Kretanje, Energija, Zvuk, Optika, Toplota, Ravnoteža, Pritisak, Nastanak površinskih oblika reljefa, Merenje vremena, Zagađenje prirode, Zanimljivosti, praksa

Uz priloženi formular prijave možete slati na mail adresu: rckanjiza@kanjiza.rs i lično na telefon/fax:  874 733, do 09. 06. 2017. godine.

Cena seminara/po učesniku: 2.000,00 dinara                                            

Jezik seminara: mađarski