Kategorija: Održani seminari

Seminar: Novi zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, 09.11.2017.

Institut za ekonomsku diplomatiju Vas poziva na seminar 
NOVI ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA 
OBRAZOVANJA I VASPITANJA
uz prikaz modela pravnih akata usaglašenih sa novim Zakonom
 
 
Datum i mesto održavanja:  9. novembar(14,00 – 19,15),

Kanjiža, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju

Predavači: 
Mirjana Vlahović , ekspert u oblasti obrazovanja i vaspitanja, učesnik mnogih seminara i autor stručnih članaka i priručnika iz oblasti obrazovanja i vaspitanja,
Mirjana Ćurin, konsultant Instituta u oblasti obrazovanja

Namena:
Seminar je namenjen direktorima, sekretarima, članovima organa ustanove, članovima sindikata i ostlim učesnicima u sistemu predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

Program seminara: 
I BLOK: Novi zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 
– Razlozi donošenja novog Zakona;
– Načelne zakonske novine;
– Konkretne zakonske novine;
– Neophodnost donošenja izmena i dopuna posebnih zakona (Zakon o preškolskom vaspitanju i obrazovanju, Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju);
– Podzakonska akta u pripremi;
II BLOK: Usaglašavanje akata  ( sa modelima pravnih akata)
– Usaglašavanje statuta, drugih pravnih akata, organizacije i načina rada ustanove sa novim Zakonom;
– Modeli pravnih akata;
– Ostali propisi i dokumenta od značaja za prava, obaveze i odgovornosti učesnika u sistemu obrazovanja i vaspitanja:
III BLOK: Pitanja iz radnih odnosa u oblasti obrazovanja 
– prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa i po osnovu rada, kolektivni ugovori;
– Sindikat zaposlenih
IV BLOK: Radionica 
– Pitanja i odgovori, instrukcije za rešavanje konkretnih problema

Kotizacija iznosi 7.500,00 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, sertifikat i osveženje u pauzama (kafa, čaj, sokovi, sendviči).
Za brze uplate (u roku od 2 dana) odobravamo 5% popusta, a za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% .

Za prijavljivanje kliknite OVDE  ili pošaljite popunjen obrazac prijave (u prilogu) na mejl prijava@economicdiplomacy.co.rs