Kategorija: Održani seminari

Seminar: „Podrška zlostavljanom detetu“, 11.03.2017.

Akreditovani seminar

(kat. broj: 66, K3, P: 4, 8 bodova, odnosno 1  dan)  

11. mart ( subota) 2017. g.

Kanjiža, Glavni trg 9.

Početak seminara: 8.00 časova  

 

Realizatori seminara su: Olga Rakić – pedagog, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža; Slađana Ivković Ivandekić, pedagog, OŠ „Petefi Šandor“ Hajdukovo

Poštovani direktore, kolege!

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, 11. 03. 2017. godine organizuje akreditovani seminar sa ciljem senzibilisanja prosvetnih radnika za prepoznavanje pojava zanemarivanja i zlostavljanja dece, i osposobljavanja za preduzimanje mera zaštite.

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Ciljevi: Upoznavanje sa rizicima i posledicama iskustva zanemarivanja i zlostavljanja – na razvoj dece; Razumevanje, prepoznavanje različitih oblika neprihvatljivog ponašanja dece; Ovladavanje procedurama zaštite deteta u slučaju zanemarivanja i zlostavljanja.

Teme programa: Senzibilizacija prosvetnih radnika za problematiku zlostavljane i zanemarene dece; Uloga škole u prevenciji i otkrivanju zanemarene i zlostavljane dece; Preduzimanje mera zaštite – Pružanje podrške detetu u post-traumatskom periodu

Uz priloženi formular prijave možete slati na mail adresu: rckanjiza@kanjiza.rs i lično na telefon/fax:  874 733, do 6. marta 2017. godine.

Cena seminara/po učesniku: 2.000,00 dinara                                            

Jezik seminara: srpski/mađarski