Kategorija: Održani seminari

Seminar: „Riznica igara za razvijanje socijalne kompetencije dece – sa osvrtom na decu sa posebnim potrebama“, 18.03.2017.

Akreditovani seminar

(kat. broj: 933, K3, P: 4, 8 bodova, odnosno 1  dan)  

18. mart ( subota) 2017. g.

Kanjiža, Glavni trg 9.

Početak seminara: 8.00 časova  

Realizatori seminara su: Gordoš Silvia,Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“ Kanjiža, defektolog, specijalno odeljenje; Andrea Vidović,Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“ Kanjiža, nastavnik srpskog  jezika kao namaternjeg

Poštovani direktore, kolege!

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, 18. 03. 2017. godine organizuje akreditovani seminar sa ciljem osposobljavanja učesnika seminara za korišćenje igara za razvijanje socijalne kompetencije kod dece.

Ciljna grupa: Nastavnik razredne nastave,Nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, Nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, Nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, Vaspitač u predškolskoj ustanovi, Vaspitač u domu učenika, Stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, Stručni saradnik u školi, Saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik)

Ciljevi: Upoznavanje učesnika sa pojmom i sadržajem socijalne kompetencije obuhvatajući time samospoznaju,samoregulaciju, samoefikasnost, kognitivne veštine i socijalnu veštinu. Predstavljanje igara i osposobljavanje učesnika za korišćenje istih za unapređivanje socijalne kompetencije u radu sa decom.

Teme programa: Pojam socijalne kompetencije, komponente, mesto socijalne kompetencije porodica, škola,pojmovi: antisocijalan, prosocijalan uticaj porodice, škole, i same ličnosti nivoi sarađivanja, -tehnike razvijanja i merenja -mogućnosti razvoja van škole -pojam konflikta i uspešna komunikacije svesna razvijanje kompetencija u radu pedagoga.

Uz priloženi formular prijave možete slati na mail adresu: rckanjiza@kanjiza.rs i lično na telefon/fax:  874 733, do 13. marta 2017. godine.

Cena seminara/po učesniku: 2.000,00 dinara                                            

Jezik seminara: srpski/mađarski