Kategorija: Održani seminari

Seminar: „Roditelji i prosvetni radnici – partneri u unapređivanju vaspitno-obrazovnog procesa“, 21.04.2017.

Akreditovani seminar

(kat. broj: 957, K4, P: 4, 8 bodova, odnosno 1  dan)  

21. april (petak) 2017. g.

Kanjiža, Glavni trg 9.

Početak seminara: 14.00 časova  

 

Realizatori seminara su: Olga Rakić – pedagog, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža; Slađana Ivković Ivandekić, pedagog, OŠ „Petefi Šandor“ Hajdukovo

Poštovani direktore, kolege!

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, 21. 04. 2017. godine organizuje akreditovani seminar sa ciljem upoznavanja konstruktivnih tehnika komunikacije kao preduslovom stvaranja poželjne vaspitne klime.

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Ciljevi: Razumevanje i primena poželjnih komunikacijskih tehnika u svakodnevnom radu sa decom.Osposobljavanje za prepoznavanje uzroka neprilagođenog –„problematičnog“ ponašanja deteta, izazvanog neadekvatnim načinima komunikacije i netolerantnim ponašanjem.

Teme programa: Metode i sredstva porodičnog vaspitanja , Vaspitni stilovi porodice i prosvetnih radnika, Povezanost-uslovljenost vaspitne klime porodice i vaspitne klime u odeljenju/grupi – Načini usaglašavanja, porodičnog i vaspitnog stila škole/vrtića

Uz priloženi formular prijave možete slati na mail adresu: rckanjiza@kanjiza.rs i lično na telefon/fax:  874 733, do 17. aprila 2017. godine.

Cena seminara/po učesniku: 2.000,00 dinara                                            

Jezik seminara: srpski