Akreditovani seminar

(kat. broj: 1135, K4, P: 2, 8 bodova, odnosno 1  dan)  

15. decembar (subota) 2018. g. 

Kanjiža, Glavni trg 9.

Početak seminara: 9.00 časova

Cena seminara po učesniku: 2.000,00 dinara  

Jezik seminara: srpski/mađarski

Realizatori seminara su: Olga Rakić – pedagog, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža,  Slađana Ivković Ivandekić – pedagog, OŠ „Petefi Šandor“ Hajdukovo

Poštovani direktore, kolege!

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, 15. 12. 2018. godine organizuje akreditovani seminar koji je namenjen prosvetnim radnicima, sa ciljem ovladavanja konstruktivnim tehnikama komunikacije kao preduslovom stvaranja poželjne vaspitne klime.

Ciljna grupa: 1. Nastavnik razredne nastave 2. Nastavnik predmetne nastave – osnovna škola 3. Nastavnik predmetne nastave – gimnazija 4. Nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola 5. Nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola 6. Nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju 7. Nastavnik u školi za obrazovanje odraslih 8. Nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 9. Nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 10. Nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta 11. Vaspitač u predškolskoj ustanovi 12. Medicinska sestra – vaspitač 13. Vaspitač u domu učenika 14. Stručni saradnik u predškolskoj ustanovi 15. Stručni saradnik u školi 16. Saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik)

Ciljevi: Ovladavanje konstruktivnim tehnikama komunikacije kao preduslovom stvaranja poželjne vaspitne klime. Upoznavanje prosvetnih radnika sa osnovama konstruktivne komunikacije. Razumevanje i primena poželjnih komunikacijskih tehnika u svakodnevnom radu sa decom.Osposobljavanje za prepoznavanje uzroka neprilagođenog –„problematičnog“ ponašanja deteta, izazvanog neadekvatnim načinima komunikacije i netolerantnim ponašanjem.

Teme programa: Komunikacija pravilno shvaćena i primenjena u svakodnevnoj praksi kao preduslov stvaranja poželjne vaspitne klime u vaspitno-obrazovnom procesu, Vrste komunikacije i njihova primena u vaspitno-obrazovnom radu, Vaspitni aspekti komunikacije.

Uz priloženi formular prijave možete slati na mail adresu: rckanjiza@kanjiza.rs i lično na telefon/fax:  874 733, do 10. decembra 2018. godine.

Kategorije: Seminari

Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU

Copyright© 2018 RCKanjiza.edu.rs | Redesigned by Igor
sr_RSSrpski jezik