Kategorija: 2013.

„Portfolio – predstavljanje nastavnika na savremen način“, 22. februara – 25. maja 2013.

Prolećni ciklus aktivnosti Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju iz Kanjiže, odvijaće se u znaku održavanja radionica vezanih za stručno usavršavanje prosvetnih radnika.

Sručnjaci Regionalnog centra u toku 2012. godine prošli su odgovarajuće obuke vezane za izradu ličnog plana stručnog usavršavanja i izradu portfolia, a stečeno znanje i iskustvo putem ovih radionica žele nesebično podeliti sa prosvetnim radnicima u svojoj sredini.

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju organizuje radionice pod nazivom „Portfolio – predstavljanje nastavnika na savremen način sa ciljem da se prosvetni radnici osamostale u izradi portfolija, tj. da se osposobe za planiranje ličnog stručnog usavršavanja na godišnjem nivou, upoznaju sa načinima evidentiranja i izveštavanja.

PREDVIĐENE TEME:

  1. Zakonski elementi profesionalnog razvoja.
  2. Obavezno stručno usavršavanje izvan i unutar obrazovno-vaspitne institucije.
  3. Portfolio – Šta je portfolio profesionalnog razvoja? Funkcija portfolia. Sadržaj portfolia.
  4. Izrada ličnog plana stručnog usavršavanja, vođenje dokumentacije, godišnje izveštavanje – praktični deo

CILJ OBUKE: Osposobljavanje prosvetnih radnika za planiranje sopstvenog stručnog usavršavanja odnosno sastavljanje ličnog plana stručnog usavršavanja za školsku 2013/2014. godinu i izradu portfolija.

Održavanje radionica otpočinje 22. februara, a završava se 25. maja 2013. godine, prema rasporedu koji je dostavljen školama i koji je dostupan putem sajta ustanove.