Kategorija: 2012.

Poziv: Nov pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i standarda kompetencija nastavnika – 25.05.2012.

Obaveštavam Vas da će dana 25. 05. 2012.godine (petak), u prostorijama Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Kanjiži, Damjanićeva br. 2, biti održano predavanje u trajanju od tri (3) sata.

Tema predavanja:

  1. tumačenje novog pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika,vaspitača i stručnih saradnika
  2. standardi kompetencija nastavnika

Seminar je planiran u izvođenju Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Predavači su:

Olivera Todorović (rukovodilac Centra za profesionalni razvoj zaposlenih  u  obrazovanju, pri Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja)

Branka Šegrt (rukovodilac sektora Centra za profesionalni razvoj zaposlenih  u  obrazovanju, pri Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja)

Početak predavanja je u 10:00 časova.

Predstavnici obrazovnih ustanova (od 3 do 5 učesnika) su direktori, stručni saradnici, pravnici i nastavnici koje smatrate kompetentnim da nastave promotivne aktivnosti u svom okruženju.

Molim Vas da mi u sredu dostavite na mail: tatjana@kanjiza.rs broj i strukturu učesnika.

 

Slike