Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju je institucija državne službe osnovana 14. juna 2010. godine Odlukom skupštine opštine Kanjiža (Sl. list opštine Kanjiža 5/2010), u skladu sa dokumentom Strategije Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Osnivanje Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju pojavilo se kao potreba u cilju omogućavanja stručnog usavršavanja u bližem okruženju škola u Potiskom regionu i na Severu Bačke. Postojanje ovakvog Centra u Kanjiži u velikoj meri rasterećuje obrazovne institucije od obaveza vezanih za organizaciju i finansiranje stručnog usavršavanja prosvetnog kadra.

Regionalni centar primenjuje i sprovodi strategiju stručnog usavršavanja u regionu u saradnji sa drugim bitnim činiocima sistema obrazovanja Republike Srbije.

RC Kanjiža čini sastavni deo Mreže Regionalnih centara i Centara za stručno usavršavanje u Srbiji, kao relevantnog nosioca reforme i unapređenja vaspitno-obrazovnog rada, sa jasno definisanim standardima  i pravilima poslovanja.

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju opštine Kanjiža, obavljajući razvojne, savetodavne, istraživačke i stručne poslove, ima značajnu ulogu u podržavanju prosvetnih radnika u predškolskom, osnovnom i srednjem vaspino-obrazovnom sistemu. Osmišljavajući, podržavajući i realizujući programe i inicijative čiji je cilj unapređivanje sposobnosti i kompetencija prosvetnih radnika, doprinosi razvoju i unapređenju vaspitno-obrazovnog rada.

Regionalni karakter ustanove počiva na činjenici da je aktivnostima koje se realizuju u skladu sa konkretnim, empirijski ispitanim i utvrđenim potrebama nastavnog kadra, obuhvatio prosvetne radnike Potiskog regiona kao i sa područja čitave Bačke. Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju stoga nastoji:

Jedna od specifičnosti RC Kanjiža, koja proizilazi iz karaktera govornog područja koje isti pokriva, je poštovanje principa dvojezičnosti u realizaciji edukacija i u celokupnom radu.

Misija

Razvijanje visokoprofesionalnog, kreativnog nastavničkog kadra, promovisanje kulture permanentnog usavršavanja, samoevaluacije, evaluacije i kontinuiranog razvoja sistema školstva, u cilju unapređenja kvaliteta rada obrazovno-vaspitnih institucija u regionu i decentralizacije sistema profesionalnog usavršavanja.

Delatnosti RC

– Praćenje konkretnih potreba i aktuelnih zahteva u vaspitno-obrazovnoj sferi.

– Podržavanje inicijativa i svih vidova stručnog usavršavanja značajnih za zajednicu i čitav region, bilo da se radi o proizvodnoj, uslužnoj sferi ili drugim oblastima javnog rada, upravljanja i društvenog života.

Podrška Švajcarske Vlade u funkcionisanju RC-a

Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC),  koja je osnovana 1991 . godine u Beogradu, učestvovala je sa svojim sredstvima u realizaciji rada i poslovanja RC Kanjiža od 2011. do 2013. godine. Ova agencija, zajedno sa Državnim sekretarijatom za ekonomske poslove pri Ministarstvu za ekonomske poslove (SECO) u okviru Švajcarske ambasade u Srbiji, ostvarujući ključnu ulogu u ostvarivanju saradnje između Švajcarske i Srbije, odigrala je odlučujuću ulogu i dala svoj veliki doprinos da Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Kanjiži ima svoje današnje obličje. Podržavajući RC od samog početka njegovog osnivanja putem stručne i logističke podrške, dajući mu osnovne smernice delovanja, značajan doprinos je odigrala obezbeđjući materijalnu pomoć u izgradnji novog, namenskog objekta naše uatnove.

Zgrada  RC u Kanjiži, nalazi se na Glavnom trgu broj 9. Ukupna površina objekta iznosi  426 m2. Objekat je jednospratna zgrada, u kojoj se na prizemlju (228 m2) nalazi  jedna veća učionica, jedna manja sala za sastanke, hol i kantina, kao i resursni centar sa stručnom bibliotekom. Na spratu (198 m2) se  nalazi jedna veća učionica, sala sa računarima i 3 kancelarije. Prostorije su opremljene savremenim nameštajem i uređajima.

Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU

Copyright© 2018 RCKanjiza.edu.rs | Redesigned by Igor
sr_RSSrpski jezik