Akkreditált képzés

(kat. broj: 1129, K2, P: 1, 8 bodova, odnosno 1  dan)  

08.decembar (subota) 2018. g.

Magyarkanizsa, Fő tér 9.

A képzés kezdete: 09:00 óra  

 

Szerzők és előadók: Čonti Melina i Čonti Erne

Tisztelt igazgató, tisztelt kollégák!

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, 08. 12. 2018. godine organizuje akreditovani seminar koji je namenjen prosvetnim radnicima, sa ciljem sticanja novih saznanja putem primene korelacije u nastavi.

Célcsoport: óvónők, tanítók, tanárok az általános- és középiskolában, speciális iskolában tanító tanítók és tanárok, szabadon választott és fakultatív tantárgyakat tanító tanítók és tanárok, osztályfőnökök az általános- és középiskolában, diákotthonban tanítók, művészeti iskolában tanító tanárok, szakmunkatársak az óvodában és az általános- és középiskolában, felnőttoktatásban tanítók.

Célok: Upoznavanje sa različitim nivoima drveta života. Otkrivanje puteva među svetovima u našim životima. Upoznavanje sa stanovnicima određenih nivoa i shvatanje njihovih osobina. Upoznavanje prisutnih sa simbolikom drveta života. Stvaranje našeg sopstvenog drveta života u pripoveci, u crtežima, u igrama i u pesmama. Upoznavanje naše dece i nas samih preko pripovetke.

Témák: „Drvo  izraslo do neba“ varijacije ove pripovetke; Prikaz nivoa drveta; Drvo u narodnim pripovetkama; Drvo u našem svakodnevnom životu: u narodnoj tradiciji, u predmetima, u ishrani, u prirodi, na crtežima, u pesmama…; Grupni rad: kreiranje zajedničke pripovetke, i crtanje drveta života; Kviz; Ukrašavanje majice sa simbolima drveta života; Domađi zadatak: obrađivanje pripovetke „Drvo  izraslo do neba “ u nastavi i slanje autoru priprema, crteža, slika kao dokaz usvojenih metoda rada.

Učesnici seminara treba da ponesu jednu majicu za ukrašavanje.

Jelentkezni a mellékelt adatlapon a rckanjiza@kanjiza.rs i lično na telefon/fax:  874 733, do 03. decembra 2018. godine.

A képzés ára: 2.000,00 dinár/résztvevő                                       

A képzés nyelve: magyar

Kategória: Képzések

Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU

Copyright© 2018 RCKanjiza.edu.rs | Redesigned by Igor
hu_HUMagyar