Meghívó

Az intézmény számításai az új iskolaévre

- Szabályos, jogszerű, a munkaközösség számára legmegfelelőbb számítás -

2020. július 02. 10.00-15.00 óra

Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ,

Magyarkanizsa, Fő tér 9.

Az iskolák a számítást az Oktatási Minisztériumnak küldik meg!

A munkavégzők számát a hatályos szabályzatok szerint és az iskola számára legmegfelelőbb módon kell kiszámítani!

Az adatok szabályos feltöltése a Dositej információs rendszerbe; a munkaerőfelesleg közzététele; a külön munkahelyekre vonatkozó kérelmek megküldése a Minisztériumnak; az átiratok megküldése az iskolaigazgatóságoknak…

Mindezeket az iskolaigazgatók, a munkatársaikkal együttműködésben, a 2020/2021. iskolaév kezdete előtt, de legkésőbb 2019. augusztus 15-éig kötelesek elvégezni.

A mi képzésünk éppen ezekkel a témákkal foglalkozik! 

Útmutatást nyújtunk, minden kérdésre válaszolunk, tanácsot adunk a konkrét iskola számára legmegfelelőbb módokra.

A munkaerő létszámának meghatározása az iskolában (ún.”iskolai munkaerő kiszámítás”) minden általános- és középiskola, zeneiskola, speciális iskola és felnőttképző iskola egyik alapvető kötelezettsége, és azt az új iskolaév kezdetéig el kell végezni.

Ennek az eljárásnak az alapját számos törvényi szabályozás alkalmazása képezi és az oktatási intézmény jövő évi tantervének teljesítésére és az oktató és a nem oktató személyzet számának kiszámítására vonatkozik, amit a hatályos szabályzatok megkövetelnek és feltételekhez kötik. A munkavégzők számának szabálytalan, jogszerűtlen meghatározása felülvizsgálat tárgya és számos jogi és szervezési nehézséget okozhat az intézmény működésében.

   – Milyen változásokat eredményeznek az idén júniusban meghozott új szabályzatok és hogyan befolyásolják az oktató és a nem oktató személyzet létszámának meghatározását?

   – Milyen sajátosságai vannak az általános iskolák, középiskolák, zeneiskolák és felnőttképző általános iskolák számításainak?

   – Mi mindentől függ a munkavégzők számának meghatározása?

   – Melyek az iskolai tagozatok számának és szerkezetének leghatékonyabb meghatározási módjai?

   – Milyen sajátosságai vannak a választott tantárgyak és a megfelelő csoportok szerinti megszervezésük kiszámításának?

   – Melyek a szabad tevékenységek, a napközik és az egész napos tanítás, a tagozatok, a nemzeti kisebbségi tagozatok és más sajátos tagozati struktúrák törvény szerinti, legmegfelelőbb kiszámítási módjai?

   – Hogyan lehet a leghatékonyabban kiszámítani a nem oktató személyzet létszámát és összetételét az intézmények finanszírozásának követelményeiről és mércéiről szóló megújított szabályzatok alapján?

   – A szabályos adatbevitel a DOSITEJ információs rendszerbe a szükséges munkaerő kiszámításáról és hogyan kell azt összehangolni az intézmény munkaközösségének valós és hivatalosan bejelentett struktúrájával?

   – Hogyan ellenőrizhető, hogy a Dositej IR-be bevitt adatok össze vannak-e hangolva a munkavégzők kiszámított létszámával?

   – Melyek a törvényes határidők és hogyan teljesíthetők hatékonyan?

   – Melyek a leggyakoribb hibák és hogyan lehet őket elkerülni?

Teorijska osnova našeg seminara je niz Zakona i Pravilnika Ministarstva prosvete kao i najnovijih iz juna ove godine. 

Képzésünk elméleti alapját az Oktatási Minisztérium törvényei és szabályzatai képezik, valamint az idén júniusban meghozott legújabb szabályozások. A prezentáció - a szabályosan készített számítások és azok szabályos bevitelét a Dositej IR-be példáit is tartalmazó - gyakorlati részét az Oktatási Minisztériumnak az ezen számítások hitelesítésére és jóváhagyására illetékes szakember tartja, aki közvetlen tanácsokkal, magyarázatokkal is szolgál a képzés hallgatóinak.

A képzéssel a résztvevők képesek lesznek:

  • • önállóan, szabályosan és határidőre megtervezni és kiszámítani a munkavégzők szükséges számát az oktatási intézményben;
  • • szabályosan, jogszerűen és az intézmény számára a legmegfelelőbb módon megoldani a specifikus számítási eseteket iskolájukban;
  • • eleget tenni a tárcaminisztériummal és az illetékes iskolaigazgatósággal folytatott hivatalos kommunikáció követelményeinek az iskola számítási eljárásának teljesítésére.
  • Kroz direktna pitanja, dobiju stručne i primenljive odgovore;

A képzés célcsoportja:

  • • iskolaigazgatók és munkatársaik
  • • az iskolák titkárai és jogászai
  • • az iskolák adminisztratív munkakörben dolgozói

 Előadók:

♦ DraganTošić, Oktatási Minisztérium

♦ Vojkan Stanković, a SeminariSrbije szakmai tanácsadója

 Részvételi feltételek:

Előfizetők: 

♦ 3.600,00 RSD intézményenként

Más résztvevő:

♦ 4.800,00 RSD résztvevőnként

Az ár az áfa-t is tartalmazza.

Engedmények:

Azonos intézmény második részt vevője 10%-os kedvezményben részesül.

Az eBudžet za II polugodište 2020. godine (eKöltségvetés a 2020. évi II. félévre)

előfizetési rendszerbe bekapcsolódó összes intézmény:

– az eBudžetmegrendelés ITT tölthető le.

Az ár a képzésen/műhelymunkán való részvételt, a vonatkozó anyagokat és a szünetekben fogyasztható frissítőt tartalmazza

A műhelymunkán résztvevők létszáma: legfeljebb 30 személy.

A korlátozott létszám miatt kérjük, időben szíveskedjenek jelentkezni. 

Program

 Jelentkezés

             Tisztelettel,

 SeminariSrbije – Partner a képzésben

prijava@seminarisrbije.rs

 011/ 409 4881

Categories: Képzések

hu_HUMagyar