A magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ állami közszolgálati intézmény, amelyet a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület alapított meg 2010. június 14-ei rendeletével (Magyarkanizsa község Hivatalos Lapja, 5/2010 sz.), a Szerb Köztársaság Oktatási Minisztériumának stratégiai dokumentumával összhangban.

Megalapítását a Tisza menti és az Észak-bácskai térség oktató-nevelő intézményeiben dolgozó pedagógusok szakmai fejlesztése iránti igény és egyben követelmény indokolta. A Központ működése jelentős mértékben tehermentesíti az oktató-nevelő intézményeket a pedagógus-továbbképzés megszervezésével és finanszírozásával járó feladatok és kötelezettségek alól.

A szakmai fejlesztési stratégia alkalmazását és megvalósítását a Szerb Köztársaság oktatási rendszerét képező intézményekkel és intézetekkel együttműködve végzi.

A magyarkanizsai Központ, a Szerbiai Regionális Központok és Szakmai Továbbképző Központok Hálózatának szerves részeként, amely az oktató-nevelő tevékenység reformjának és fejlesztésének pontosan megfogalmazott követelményei és előírási szerint működő releváns tényező.

Szakmai fejlesztési, tanácsadó és kutató tevékenységével a magyarkanizsai Regionális Központ jelentős szerepet tölt be az iskoláskor előtti, általános iskolai és középiskolai oktató-nevelő rendszerben dolgozók szakmai támogatásában, mert a pedagógusok készségeinek és kompetenciáinak fejlesztését célzó programok és kezdeményezések megtervezésével, kidolgozásával és lebonyolításával az oktató-nevelő folyamat előmozdításának elkötelezett intézménye.

Regionális jellegű, mert a pedagógusok empirikus kutatásokkal megállapított konkrét igényei és szükségletei alapján kidolgozott programjával és szolgáltatásaival a Tisza mente és Észak-Bácska egész területét felöleli, működését ennek értelmében, az alábbiak szerint megfogalmazva:

A Központ egyik sajátossága a tevékenységével felölelt térség nyelvi sajátosságából ered, mert a képzéseket és szolgáltatásainak egyéb formáit is a kétnyelvűség elvét tiszteletben tartva szervezi meg.

Küldetés

A pedagógusok magas színvonalú és kreatív fejlesztése, az élethosszig tartó önképzés és önművelés népszerűsítése, az oktató-nevelő intézményrendszer folyamatos önértékelésének, értékelésének és fejlődésének népszerűsítése a térségben folytatott oktató-nevelő tevékenység minőségének fejlődése és a szakmai továbbképzési rendszer decentralizációja érdekében.

A Központ tevékenységei

– Az oktatási szféra konkrét igényeinek és aktuális követelményeinek nyomon követése.

– A közösség és az egész régió számára fontos kezdeményezések, szakmai továbbképzések támogatása, mind a termelési, szolgáltatási szférára, mind a köztevékenység, a közigazgatás és a társadalmi élet egyéb területein.

A Központ működéséhez nyújtott svájci kormányzati támogatás

Az 1991-ben, Belgrádban alapított Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség (SDC) 2011 és 2013 között támogatta a Regionális Központ működését és tevékenységét. Ez az ügynökség, a Svájc Belgrádi Nagykövetségéhez tartozó Gazdasági Minisztérium (SECO) Gazdasági Államtitkárságával együtt, amelynek kulcsszerepe volt a két ország közötti együttműködés kialakításában, meghatározó módon járult hozzá intézményünk jelenlegi munkakörülményeinek kialakításához is. A megalapítástól kezdve szakmai és logisztikai támogatást nyújtott a működéshez szükséges alapvető cselekvési irányvonalak megfogalmazásával és egy modern és a rendeltetésnek megfelelő épület megépítéséhez szükséges jelentős mértékű forrás biztosításával.

A Regionális Központ székháza a Fő tér 9. szám alatt van. A kétszintes épület hasznos területe 426 m2. A földszinten (228 m2) egy nagyobb tanterem, egy kisebb ülésterem, előcsarnok és teakonyha, valamint szakkönyvtár és eszköztár van, az emeleten (198 m2) egy nagyobb tanterem, egy számítógépes terem és három irodahelyiség. Minden helyiség modern bútorral és berendezéssel felszerelt.

hu_HUMagyar