Kategorija: Održani seminari

Liderstvo u obrazovanju – upravljanje obrazovnim institucijama (1. deo), 08-09.04.2017.

Kataloški broj obuke: 496; K4;  P2

U Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Kanjiži održana je dvodnevna obuka namenjena direktorima škola, liderima, rukovodiocima, članovima svih stručnih organa škole i licima sa liderskim aspiracijama u obrazovno-vaspitnim ustanovama. Obuci je prisustvovalo 30 učesnika  teritorije čitave Vojvodine.

Program su realizovali mr Dejan Stanković, istraživač u Centru za obrazovne politike – Beograd i Sonja Stamenković, šef odseka za obrazovanje, kulturu i sport, Gradske opštine Zvezdara  – Beograd.

Opšti ciljevi ovog programa su osposobljavanje polaznika za kvalitetno i odgovorno obavljenje liderskih poslova u obrazovno-vaspitnim ustanovama, dok su specifični ciljevi skoncentrisani oko tema kao što su: upoznavnje sa konceptom liderstva u obrazovanju i njegovim uticajem na učenička postignuća ; proučavanje koraka u procesu planiranja, organizovanja i osiguravanja kvaliteta u obrazovnim institucijama ; razvijanje veština za praktično vođenje i poboljšanje kvaliteta rada obrazovnih institucija ; organizacione  karakteristike obrazovnih institucija i kompleksnost  njihovog vođenja ;  Ljudski i kontekstualni faktori  i njihov uticaj na procese i ishode u organizaciji.