Kategorija: Održani seminari

„Muzičke igre kao deo odrastanja i učenja“, 10.02.2018.

Akreditovani seminar

(kat. broj: 770, K1, P: 1, 8 bodova, odnosno 1  dan)

10. februar (subota) 2018.

Kanjiža, Glavni trg 9.

Početak seminara: 9.00 časova  

 

Realizatori seminara su: Marijana Milošević Simić, programski direktor, Music Art Project; mr SilvanaGrujić, urednik u Muzičkoj redakciji TV Beograd, Radio televizija Srbije

 

Poštovani direktore, kolege!

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, 10. 02. 2018. godine organizuje akreditovani seminar sa ciljem podizanja kompetencija vaspitača i nastavnika za razumevanje i podsticanje muzičkog razvoja dece, njihovo osposobljavanje za primenu neformalnih metoda učenja muzike kroz igru, što dovodi do boljih rezultata kako u muzičkom, tako i u opštem obrazovanju.

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Ciljevi: Podsticanje polaznika na bogaćenje svakodnevnih muzičkih aktivnosti; Razvijanje veština i sposobnosti vaspitača i nastavnika u planiranju, kreiranju i izvođenju muzičkih igara; Ovladavanje veštinama sviranja telom; Podsticanje na neformalno muzičko obrazovanje i razvoj muzičkog potencijala dece različitog uzrasta primenom igre u svakodnevnom radu; Osmišljavanje koncepta primene muzičke igre u vaspitno-obrazovnom procesu; Osposobljavanje polaznika za individualizaciju nastavnih sadržaja, primenljivu na dete svakog uzrasta i sposobnosti.

Teme programa: Muzika i um, uticaj muzike i muzičkih igara na razvoj inteligencije; Razvoj ritma, koordinacije, motorike i memorije kroz igru; Korelacija muzičkog obrazovanja sa ostalim opšte obrazovnim programima; Značaj aktivnog slušanja; Dečja pesma u svakodnevnom radu; Muzička igra kao oblik neformalnog učenja; Različite igre za različite nivoe muzičke pismenosti; Integracija neformalnog učenja u obrazovno-vaspitne ustanove.

Uz priloženi formular prijave možete slati na mail adresu: rckanjiza@kanjiza.rs i lično na telefon/fax:  874 733, do 5. februara 2018. godine.

Cena seminara/po učesniku: 2.000,00 dinara                                            

Jezik seminara: srpski