Kategorija: Održani seminari

„Primena inovativnih komunikacijskih tehnologija“, 22.12.2012.

Akreditovani seminar,

kataloški broj 270 (2012/2013/2014), K1, P:7,8,

8 bodova, odnosno 1  dan

22. decembar ( subota) 2012. g., Kanjiža, Damjanićeva 2.

 Početak seminara: subota u 9.00 časova

 

„Primena inovativnih komunikacijskih tehnologija

 

Autori i realizatori programa: Staniša Banjanin, Dobrivoj Martonoši

Poštovani direktore, kolege!

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, dana 22. decembra2012. godine organizuje akreditovani seminar.

 Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), vaspitač u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik), direktor/pomoćnik direktora

 Opšti ciljevi: Upotreba inovativnih komunikacija radi unapređenja kvaliteta nastave; Motivisanje nastavnika za primenu novih informatičkih tehnologija u nastavi

 Specifični ciljevi: Unapređenje kvaliteta nastave primenom streaming tehnologije; Osnaživanje nastavnika za primenu Internet komunikacija i izradu Internet prezentacije.

 Teme koje se obrađuju:

1. Razlozi za primenu inovativnih tehnologija u komuniciranju. 2. Iskustva drugih zemalja u primeni inovativnih tehnologija u procesu obrazovanja. 3. Učenje na daljinu – vrste, prednosti i nedostaci. 4. Učenje na daljinu – proces koji se implementira u Srbiji – primeri dobre prakse. 5. Savremeni oblici komunikacije i njihova primena u nastavnom procesu. 6. Izrada i značaj internet prezentacije. 7. Predstavljanje primera dobre prakse.

Jezik seminara: srpski

Uz priloženi formular prijave možete slati na mail adresu: tatjana@kanjiza.rs ili lično na telefon/fax:  874 733, do 17. decembra 2012. godine.

 

Slike