Kategorija: Održani seminari

„Prisustvo i primena muzike u medijima“, 09.02.2018.

Akreditovani seminar

(kat. broj: 779, K1, P: 1, 8 bodova, odnosno 1  dan)

09. februar (petak) 2018.

Kanjiža, Glavni trg 9.

Početak seminara: 10.00 časova  

 

Realizatori seminara su: Silvana Grujić, urednik u Muzičkoj redakciji TV Beograd; Predrag Perišić, redovni profesor FDU Beograd; Ivan Milanović, reditelj JMU RTS

 

Poštovani direktore, kolege!

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, 09. 02. 2018. godine organizuje akreditovani seminar sa ciljem osposobljavanja nastavnika za praćenje, sagledavanje i analiziranje prisustva muzike u medijskom prostoru, te preuzimanje i prilagođavanje medijskih oblika muzike u cilju unapređenja, obogaćenja, osavremenjivanja nastave i dostizanja stalne aktuelnosti.

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), vaspitač u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik.

Ciljevi: Razvijanje sposobnosti nastavnika da odabere odgovarajuće muzičke sadržaje iz medijskog prostora koji će učenicima pružiti kvalitet, aktuelnost i informisanost; Razvijanje kritičkog stava prema aktuelnim i istorijskim događajima iz sveta muzike; Uvođenje različitih muzičkih žanrova u nastavu Muzičke kulture sa ciljem da se jasno uoče parametri kvalitetnih i nekvalitetnih sadržaja; Stvaranje posebne metodologije neformalnog učenja u kojoj se znanje stiče kroz primere iz medijske prakse; Upućivanje polaznika na pravilno korišćenje interneta u cilju daljeg, svakodnevnog proširivanja znanja; Razvijanje kompetencija nastavnika ka usmeravanju učenika za kasniji rad u medijima.

Teme programa: Osnove teorije medija; Televizija i muzika na televiziji; Specifični televizijski formati-tv balet, tv opera, tv koncert, video klipovi, muzički rijaliti programi, muzičko-medijski spektakli; Muzika u savremenim informacionim tehnologijama; Muzička emisija – od ideje do realizacije

Uz priloženi formular prijave možete slati na mail adresu: rckanjiza@kanjiza.rs i lično na telefon/fax:  874 733, do 5. februara 2018. godine.

Cena seminara/po učesniku: 2.000,00 dinara                                            

Jezik seminara: srpski