Kategorija: Održani seminari

Seminar: „Igra i dramatizacija kao metode u nastavi srpskog jezika kao nematernjeg i stranih jezika“, 08.04.2017.

Akreditovani seminar

(kat. broj: 848, K1, P: 1, 8 bodova, odnosno 1 dan)  

08. april ( subota) 2017. g.

Kanjiža, Glavni trg 9.

Početak seminara: 8.00 časova  

 

Realizatori seminara su: Sonja Adžić, nastavnik srpskog jezika kao nematernjeg, Andrea Vidović, nastavnik srpskog jezika kao nematernjeg.

 

Poštovani direktore, kolege!

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, 08. 04. 2017. godine organizuje akreditovani seminar sa ciljem osposobljavanja učesnika za korišćenje jezičkih igara u nastavi i pisanje dramatizacija kao pomoć pri obradi gramatičih nastavnih jedinica.

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola

Ciljevi: Upoznavanje učesnika sa metodom igre i uticajem igre na motivaciju učenika. Predstavljanje konkretnih jezičkih igara i stvaranje novih metodom dramatizacije. Osposobljavanje učesnika za korišćenje igara u nastavi. Primena igre kao metode u nastavi.

Teme programa: Aktuelna pitanja i problemi u nastavi srpskog jezika kao nematernjeg i stranih jezika; Povezivanje gramatičkih nastavnih jedinica od 1 do 8. razreda u celinu ( spiralno-uzlazni model napredovanja ); Rad sa rečnicima od 3 do 8. razreda; Dramatizacija u nastavi; Igre uloga-karte karaktera;Igre za aktiviranje pasivnog rečnika; Dva primera dobre prakse.

Uz priloženi formular prijave možete slati na mail adresu: rckanjiza@kanjiza.rs i lično na telefon/fax:  874 733, do 03. 04. 2017. godine.

Cena seminara/po učesniku: 2.000,00 dinara                                            

Jezik seminara: srpski/mađarski