Kategorija: Održani seminari

Seminar: „Implementacija standarda u nastavni proces“, 25.08.2017.

Akreditovani seminar

(kat. broj: 146, K1, P: 2, 8 bodova, odnosno 1  dan)  

25. avgust (petak) 2017. g.

Kanjiža, Glavni trg 9.

Početak seminara: 10.00 časova  

 

Realizatori seminara su: Bojana Stevanović, nastavnik istorije OŠ „Kosta Abrašević”, Beograd; Saša Anđelković, nastavnik istorije, OŠ „Zmaj Jova Jovanović”, Beograd

Poštovani direktore, kolege!

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, 25. 03. 2017. godine organizuje akreditovani seminar iz oblasti društvenih nauka u cilju jačanja profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti primene i evaluacije obrazovnih standarda za nastavni predmet istorija.

Ciljna grupa: nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), stručni saradnik u školi

Opšti ciljevi: Razvoj i obezbeđivanje kvaliteta nastavnog i vaspitnog procesa u školi, kvaliteta učenja i ishoda učenja. Jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti primene i evaluacije obrazovnih standarda za nastavni predmet istorija.

Specifični ciljevi: Unapređivanje znanja nastavnika/ca o karakteristikama i oblicima testovskih zadataka i komponovanju testova uz primenu standarda. Osposobljavanje nastavnika za proveru ostvarenosti poželjnih rezultata učenja i vrednovanje efikasnosti učenja. Osposobljavanje nastavnika da kroz evaluaciju dobijenih rezultata postignuća učenika preduzimaju korake za poboljšanje rada i prepoznaju manjkavosti, propuste i nedostatke, kao i adekvatan izbor metoda i sredstava za unapređenje nastavnog procesa.

Teme programa: Teškoće na koje nailazimo pri realizaciji obrazovnih standarda; Kako razvijati standarede (izbor sadržaja, metoda,oblika rada i nastavnih sredstava); Kako organizovati čas (pisanje dnevne pripreme); Kako proveriti ostvarenost standarda (pravljenje zadataka)

Uz priloženi formular prijave možete slati na mail adresu: rckanjiza@kanjiza.rs i lično na telefon/fax:  874 733, do 20. marta 2017. godine.

Cena seminara/po učesniku: 2.000,00 dinara                                            

Jezik seminara: srpski