Kategorija: Održani seminari

Seminar: Kvalitetna komunikacija sa roditeljima-preduslov za uspešnu afirmaciju predispozicija deteta u umetničkoj školi, 14.11.2015.

Autori: Jelica Marinkov- pedagog i mr Nina Nikolov-dipl. muzičar-violinista

(kat. br. 799, K4, P4)

Učesnici seminara bili su nastavnici i profesori muzičkih škola iz Subotice, Sente, Kanjiže, Novog Kneževca.

Tema koja se odnosila na specifične aspekte komunikacije između nastavnika muzičkih škola i roditelja, pokrenula je učesnike na iznošenje svojih iskustava, što je rezultiralo kreativnom diskusijom. Obuhvaćene su i teme  kao što su tipovi roditelja, vaspitna atmosfera u porodici, kao preduslov za afirmaciju dečjih predispozicija.