Kategorija: Održani seminari

Seminar: „Vaspitne mogućnosti bajki od zabavišta do punoletstva“, 24-25.02.2017.

Akreditovan seminar

(kat. broj: 910, K3, P: 1, 16 bodova, odnosno 2  dana)  

24-25.  februar ( petak – subota) 2017. g.

Kanjiža, Glavni trg 9.

Početak seminara: petak u 15.00 časova, subota u 8.00 časova  

Realizatori seminara su: Melinda Čonti, master učitelj OŠ „Stevan Sremac“ Senta, Erne Čonti, dipl. kateketa u OŠ „Stevan Sremac“ Senta , Aniko Sarvak, master učitelj OŠ „Stevan Sremac“ Senta

Poštovani direktore, kolege!

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, 24-25. 02. 2017. godine organizuje akreditovani seminar sa ciljem osposobljavanja prosvetnih radnika da ponovo koriste arhaičko znanje skriveno u pripovetkama sa ciljem unaprenjivanja svakodnevne vaspitno-obrazovne prakse.

Ciljna grupa: vaspitač u predškolskoj ustanovi, nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave osnovne i srednja škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta.

Ciljevi: da se upoznaju sa načinima i metodama vaspitanja pomoću narodnih pripovetki; da se upoznaju sa simbolikom narodnih bajki; da steknu znanje o praktičnoj primeni bajki u vaspitnom radu; motivisanje učesnika za korišćenje ovih metoda u vaspitnom radu; da prosvetni radnici nauče pročitati i razumeti a zatim i koristiti narodnu simboliku, prvenstveno u bajkama.

Teme programa: Kako su vaspitali nekada sa pripovetkama? Ponašanje glavnih junaka u pripovetkama preko jedne konkretne pripovetke kako možemo vaspitavati u duhu čovečnosti, časnosti, izdržljivosti…? Igra u timskom radu; Analiza pripovetke iz ugla vaspitanja bajkama-formulama, basnama, šaljivim pričama, lažljivim pričama, novelističkim pričama, vilinskim bajkama, analiza stranih pisaca bajki iz ugla vaspitanja:Andersen, Grim;Vaspitne mogućnosti savremenih pripovedaka,Vaspitanje preko pripovetki današnjih mađarskih pisaca,Vaspitanje preko pripovetki današnjih stranih pisaca, Domaći zadatak: Kako vaspitavati pripovetkama?

Uz priloženi formular prijave možete slati na mail adresu: rckanjiza@kanjiza.rs i lično na telefon/fax:  874 733, do 17. februara 2017. godine.

Cena seminara/po učesniku: 3.500,00 dinara                                           

Jezik seminara: mađarski