Kategorija: Održani seminari

„Vesela učionica – dramske tehnike i metode“, 23.08.2017.

Akreditovani seminar

(kat. broj: 911, K3, P: 4, 8 bodova, odnosno 1  dan)

23. avgust (sreda) 2017. Kanjiža, Glavni trg 9.

Početak seminara: 9.00 časova  

 

Realizatori seminara su: Gabriela Šaroši, profesor istorije, specijalizant za menadžment u obrazovanju, Oršolja Salkai, stručni saradnik, diplomirani pedagog, OŠ „Stevan Sremac“, Senta, Atila Perpauer, učitelj, profesor razredne nastave, OŠ „Stevan Sremac“, Senta.

Poštovani direktore, kolege!

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, 23. 08. 2017. godine organizuje akreditovani seminar sa ciljem unapređivanja stručnih kompetencija prosvetnih radnika u primeni dramskih tehnika i metoda rada u obrazovno-vaspitnom procesu.

Ciljna grupa: 1. Nastavnik razredne nastave 2. Nastavnik predmetne nastave – osnovna škola 3. Nastavnik predmetne nastave – gimnazija 4. Nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola 5. Nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola 6. Nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju 7. Nastavnik u školi za obrazovanje odraslih 8. Nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 9. Nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 10. Nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta 11. Vaspitač u predškolskoj ustanovi 12. Medicinska sestra – vaspitač 13. Vaspitač u domu učenika 14. Stručni saradnik u predškolskoj ustanovi 15. Stručni saradnik u školi 16. Saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik)

Ciljevi: Sticanje znanja o teorijskim osnovama dramske pedagogije upoznavanje učesnika sa dramskim metodama i tehnikama , razvoj kreativnog pristupa organizaciji i izvođenju obrazovno-vaspitnog rada, razvoj samoizražavanja putem reči, gestova, pokreta, crteža i glume, senzibilizacija učesnika za prepoznavanje i razumevanje sopstvenih i tuđih emocija.

Teme programa: Teorijski deo- predavanje;Praktični deo;Dramske tehnike i metode u vaspitnom radu sa učenicima;Dramske tehnike i metode u razrednoj i predmetnoj nastavi ( radioničarski rad). Predviđeni sadržaji u teorijskom delu: osnovni pojmovi, vrsta dramskih igara, savremeni načini i mogućnosti primene dramskih metoda i tehnika u radu, ciljevi, zadaci i oblici rada prilikom primene dramskih tehnika i metoda, načini planiranja, organizacije i izvođenja rada pomoću dramske tehnike, očekivani efekti i njihova evaluacija, tipične greške i kako iz izbegavati. Predviđeni sadržaji u praktičnom delu: upoznavanje učesnika sa različitim dramskim igrama i njihovim mogućnostima primene u vaspitnom rad , upoznavanje učesnika sa osnovnim dramskim tehnikama: samoizražavanje putem pokreta, gestova, izraza lica, crteža, reči, praktičnog rada- glume. Upoznavati učesnike sa primenom dramskih tehnika i metoda u nastavi ( obrada sadržaja iz više predmeta)

Uz priloženi formular prijave možete slati na mail adresu: rckanjiza@kanjiza.rs i lično na telefon/fax:  874 733, do 17. avgusta 2017. godine.

Cena seminara/po učesniku: 2.000,00 dinara                                            

Jezik seminara: mađarski