Kategorija: Naučni klub Kanjiža, Održane aktivnosti

Dodela stipendija u okviru konkursa „Pokreni se za nauku“, 24.05.2017.

Za 8 stipendija/grantova koje Centar za razvoj liderstva uz podršku kompanije Filip Moris dodeljuje u okviru konkursa “Pokreni se za nauku”, ukupno je konkurisalo 87 kandidata, od kojih 52 za stipendije i 35 za grantove. Stručni žiri obavio je prvu selekciju prijava koju je uspešno prošlo 34 kandidata, od kojih 23 za stipendije i 11 za grantove, nakon čega će sa odabranim kandidatima biti obavljeni intervjui.

Dodela stipendija obaviće se 24. maja u 13 časova, u prostorijama Naučnog kluba Centra za promociju nauke.

Ove godine konkurs ima za cilj da podrži naučnice i naučnike, koji se bave istraživanjima u oblasti održivog razvoja. U 2015. godini na globalnom nivou razvojna politika zasnovana na milenijumskim ciljevima redefinisana je kroz novu agendu UN u pravcu održivog razvoja “The road to dignity by 2030: ending poverty, transforming all lives and protecting the planet” (2016-2030). Ovim konkursom želimo da podržimo organizacije, grupe, pojedince i institucije da primenom nauke doprinesu ostvarenju ciljeva održivog razvoja i kreiranju novih politika na nacionalnom nivou.

Konkursom će biti podržana fundamentalna naučna istraživanja i projekti koji se zasnivaju na rezultatima naučnih istraživanja, a usmereni su na unapređenje uslova života i rada u lokalnoj zajednici. Dodeljivanje grantova za implementaciju naučno zasnovanih projekata ima za cilj pružanje podrške uspostavljanju jače sprege između naučne zajednice i donosioca odluka. Na taj način rezultati naučnih istraživanja staviće se u službu građana i razvoja društva u celini.

U okviru Programa „Pokreni se za nauku“ u 2017. godini biće dodeljeno ukupno 8 (osam) stipendija/grantova u iznosu od po 600.000 RSD za naučna istraživanja i projekte u sledećim oblastima:
– obnovljivi izvori energije i očuvanje životne sredine
– smanjenje štetnosti (harm reduction)
– socio-ekonomska održivost