Kategorija: 2012.

Diskusione grupe o standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja, 28. i 29.11.2012.

Diskusione grupe su oformljene za 10 nastavnih predmeta za koje su izrađeni standardi. Nastavno osoblje je analizi –  dikusiji pristupilo sa očekivanom studioznošću. Razvile su se veoma kreativne diskusije na osnovu kojih su na kraju sumirani rezultati. Prosvetni radnici su dali svoj maksimum u radu diskusionih grupa, prepoznavši i podržavajući svrhu ovakvog pristupa standardizaciji u obrazovanju. Rezultati dvodnevnog rada diskusionih grupa prosleđuju se Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Institutu za psihologiju u Beogradu.

Pogledajte članak na internet portalu Magyarszó

 

Slike