Kategorija: 2012.

Prvi mentorski sastanak – „Profesionalna orjentacija na prelazu u srednju školu“ – 4. krug – 6.12.2012.

Poštovani,

pozivamo Vas na 1. mentorski sastanak PO timova, koji će se održati u Regionalnom centru u Kanjiži 6. decembra 2012. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Članovima tima je kao i na bazičnoj obuci, obezbeđen putni trošak i osveženje, te Vas molim da potvrdite prisustvo.

U prilogu se nalazi agenda 1. mentorskog sastanka i ček lista aktivnosti.

Srdačan pozdrav

 

Agenda
Ček lista
Dopuna ček liste
 Pogledajte izveštaj
Slike