Kategorija: 2010.

„100 igara“ – igre za razvoj motoričkih, psihičkih i socijalnih sposobnosti dece i dečijih grupa

Seminar je održan 18., 26., 27. i 28. oktobra 2010.

Kataloški broj: 608

Obavezan

Autor(i): Bešnji Sabolč

Podržava(ju): Osnovna škola „Stari Kovač Đula“, 24340 Stara Moravica, ul. Mihalja Tančića 2

Koordinator(i): Bešnji Sabolč, Beogradska 10, 24340 Stara Moravica; tel. 024/741-998, 063/723-4779; faks: 024/741-998; e-mail: besnyi@szabadidoszervezo.net

Realizator(i): Sabolč Bešnji, Enike Sabadoš i Sabina Jonaš

Teme: Igre za međusobno upoznavanje; Igre za aktiviranje koje se primenjuju u okviru nastave; Osnovi pedagogije igara prikazani kroz igre za rešavanje problemskih situacija i za razvoj kooperativnosti; Kreativno razvijanje i stvaranje igara; Igre sa velikim brojem igrača; Način i tehnika evalua  cije igara; Sigurnost i sprečavanje neprijatnih situacija; Vođenje igara; Igre poverenja; Načini i značaj vođenja dokumentacije igara; Pedagogija igara

Ciljna grupa: vaspitači u predškolskim ustanovama, učitelji i nastavnici u osnovnim i srednjim školama i stručni saradnici

Trajanje: tri dana (21 čas)

Broj učesnika: 8 do 22

 

 

Slike sa seminara