Kategorija: Megtartott aktivítások

Tudományos Klub létesül a magyarkanizsai Pedagógus-továbbképző Központban

A magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ az országban működő 12 hasonló központ egyike. Az önkormányzati alapítású intézmény a tavalyi évet is szép sikerrel zárta, hiszen 170 olyan programot valósított meg, amelynek szervezője vagy társszervezője volt. Ebből 50 akkreditált képzést tartott a község, a Tisza-mente illetve az észak-bácskai térség pedagógusainak, 24-et a központ épületében, 26-ot pedig Szerbia, de főleg Vajdaság más településein. Ezt a szerteágazó tevékenységet három belső és négy külső szakmunkatárssal valósította meg. Egy év alatt a központ épületének mintegy 3.000 használója volt. Az idén úgy tűnik, az intézmény egy új tevékenységgel gazdagodik.

A múlt év végén a magyarkanizsai központhoz is eljutott a belgrádi Tudománynépszerűsítő Központ kezdeményezése, amelynek lényege a tudományos tevékenységek decentralizációja, terepre való kihelyezése.

„A belgrádi központ felmérése szerint a 12 szerbiai pedagógus-továbbképző központ rendelkezik megfelelő emberi kapacitással, épületeikben pedig korszerűen felszerelt tantermek vannak, ahol berendezheti a Tudományos Klubot, amihez természetesen az érintettek érdeklődése és érdekeltsége is adott.” – számolt be az újdonságról Varjú Potrebić Tatjana igazgatónő. „A tavaly megkezdett megbeszéléseket a belgrádiak magyarkanizsai látogatása követte. Fogadta őket önkormányzatunk vezetése is, és megállapodtunk abban, hogy a mi központunk is helyet biztosít a Tudományos Klub működéséhez. A klub felszerelését teljes egészében a belgrádi központ biztosítja. Már csak az oktatási törvény módosítására várunk, amely feljogosít bennünket arra, hogy tudományos tevékenységet is folytathassunk, ami valószínűleg maga után vonja intézményünk névváltoztatását is, hiszen akkor a pedagógus-továbbképzés mellett a tudományos tevékenységek végzése is alaptevékenységünkké válik. Ezzel párhuzamosan egy 8 tagú, lelkes pedagógusokból álló bizottságot hoztunk létre a tantárgyi szakaktívák bevonásával, és már készítjük azokat az ötletterveket, vázlatokat, amelyek eredményeként a berendezett tudományos klubot megfelelő tevékenységek társításával működtetni tudjuk. A pedagógusok foglalkozásokat terveznek, a gyermekeket pedig, az óvodás korúaktól a középiskolásokig várjuk majd ezekre a meghirdetett foglalkozásokra. Ugyanakkor a belgrádi Tudománynépszerűsítő Központ mozgó kiállításait is fogadjuk majd, a kisebbeket termeinkben, a nagyobbakat, monumentálisabbakat pedig máshol, ahol megfelelő infrastruktúrát tudunk számukra kialakítani. Rejtett álmunk, hogy Magyarkanizsán is megépítsük, kialakítsuk a Tudományok parkját, amelyben olyan – főleg a természettudományokhoz kapcsolódó – személtető eszközök lesznek majd, amelyek közelebb hozzák az elméleti oktatást a diákokhoz, a kiállított tárgyak vagy berendezések, az ott bemutatott kísérletek révén könnyebbé válik számukra a tananyag elsajátítása.”- nyilatkozta az igazgatónő.

Ezek a nagyon szép, mondhatnánk, szinte az égből pottyan elképzelések már a megvalósítás fázisában vannak, hiszen a belgrádi központ a leskovaci Pedagógus-továbbképző Központban már meg is nyitotta első Tudományos Klubját. Ahogyan azt a fizikai lehetőségei engedik a Tudománynépszerűsítő Központ sorra nyitja majd a klubokat a többi 11 központban is, a magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központban mindenesetre már meg is mutatták nekünk, hogy melyik tanterem ajtajára kerül fel a Tudományos Klub feliratú tábla.

Bödő Sándor

(forrás: VajdaságMA)