Kategorija: Megtartott aktivítások

“Az igazgató szerepe az oktatási folyamatban” Megtartották a Szerbiai Regionális Központok és Továbbképző Központok Hálózatának első konferenciáját, 2015.05.25-27.

Az egész világon megváltoztak az oktatási rendszerek, ez pedig óhatatlanul maga után vonta a pedagógusok oktatásban betöltött szerepének változását is. A diákok tanulás és a minél magasabb szintű tudás elsajátítása iránti érdeklődésének ösztönzése céljából újra kell értelmezni az oktatási intézmények dolgozóinak felelősségét, ugyanígy az intézményvezetők szerepét is, akiknek meg kell felelniük az államvezetés által megfogalmazott kihívásoknak melyek egyike  a formális és nem formális vezetői szerep és felelősség decentralizációja, azaz az iskola munkaközösségének minden tagja (tanító/tanár/nevelő, szakmunkatársak, adminisztrációs dolgozók, igazgatók, tanulók szülők) sőt a tágabb közösség közötti vezetői és igazgatási feladatok leosztása,  a közös szerepvállalás érdekében, az oktatási célok elérése és az iskola küldetésének minél magasabb színvonalú megvalósítása céljából.

Az iskola menedzselése egyre időszerűbb téma. Az iskolaigazgatók feladatait, kompetenciáit és felelősségét 2013-ban határozták meg Szerbiában az oktató-nevelő intézmények igazgatóinak kompetenciakövetelményeiről szóló szabályzattal. A Szerbiai Regionális Központok és Továbbképző Központok Hálózata (a továbbiakban: Hálózat) ebből a dokumentumból és az ország oktatási intézményeiben uralkodó  helyzetből kiindulva kezdeményezte az iskoláskor előtti, valamint az általános- és középiskolai oktató-nevelő intézmények igazgatói számára szervezett első konferenciát Az igazgató szerepe az oktatási folyamatban címmel, melyet Vrnjačka Banján tartottak meg 2015. május 25-27. között.

A konferencia témái Az oktató-nevelő intézmények igazgatóinak kompetenciakövetelményeiről szóló szabályzat alapján kerültek megállapításra, és az igazgatók tevékenységének szinte minden területét felölelték. Tekintettel arra, hogy ez volt a Háló első, igazgatók számára szervezett konferenciája, arra törekedtek, hogy az oktatási intézmények tevékenységének igazgatására és fejlesztésére vonatkozó valamennyi témát érintsék, mint például: a vezetői kultúra fejlesztése; minőségmenedzsment és követelményrendszer az oktatásban; pedagógustovábbképzés; az oktató/nevelő intézmény munkájának minőség-ellenőrzése; az iskolák és az egyetemek közötti együttműködés; a szülőkkel/gyámmal megvalósuló együttműködés; az igazgató szervvel, a szakszervezettel, a lokális közösséggel megvalósuló együttműködés, az iskola/intézmény bővített tevékenysége stb.

Az első konferencia előadói és témavezetői az Oktatási, Tudományügyi és Technológiai-fejlesztési Minisztérium, az Oktatás-Nevelési Minőségellenőrző Intézet, az Oktatásfejlesztési Intézet, a belgrádi Bölcsészettudományi Kar, a Szervezéstudományi Kar, az Ügyviteli Kar, a čačaki Műszaki Kar, az Országos Gazdasági Kamara, az NTC Ügynökség, valamint a szakközépiskolák társulásának képviselői voltak.

Képek
Video: