Kategorija: 2013.

„Efikasno operativno planiranje nastave nemačkog jezika kroz unapređivanje kompetencija nastavnika“, 19.01.2013.

Akreditovani seminar,

kataloški broj 818 (2012/2013/2014), K1, P:6,

8 bodova, odnosno 1  dan

 19. januar (subota) 2013. g., Kanjiža, Damjanićeva 2.

Početak seminara: subota u 9.00 časova

 Efikasno operativno planiranje nastave nemačkog jezika kroz unapređivanje kompetencija nastavnika

 

Autori i realizatori programa:  Nevena Vraneš, Biljana Bukinac

Poštovani direktore, kolege!

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, dana 19. januara 2013. godine organizuje akreditovani seminar za nastavnike nemačkog jezika.

 Ciljna grupa: nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)

 Opšti ciljevi: Osnaživanje kompetencija nastavnika za efikasno operativno planiranje u nastavi nemačkog jezika

 Specifični ciljevi: Upoznavanje sa zakonskim okvirom za planiranje i standardima kompetencija nastavnika radi efikasnog operativnog planiranja nastave nemačkog jezika

 Teme koje se obrađuju 1. Upoznavanje sa zakonskim okvirom za planiranje nastavnog procesa. 2. Sagledavanje Standarda kompetencija nastavnika radi unapređivanja sopstvene prakse. 3.Primena modela obrasca za operativno planiranje nastavne celine (Prikaz modela obrasca za planiranje nastavne celine sa metodičko-didaktičkim elementima plana; Izrada plana određene nastavne celine i prezentacija). 4. Korišćenje udžbeničkog kompleta „Prima“. 4. Evaluacija.

 Uz priloženi formular prijave možete slati na mail adresu: tatjana@kanjiza.rs ili lično na telefon/fax:  874 733, do 16. januara 2013. godine.

Jezik seminara: srpski

 

Pogledajte izveštaj

 

Slike