Kategorija: 2010.

„Jednaka šansa svim učenicima“

Seminar je održan 4. i 11. decembra 2010.

Kataloški broj: 488

Izborni

Autor(i): Česko Kermeci Erika i doc. dr Josip Ivanović

Podržava(ju): Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“, Kanjiža, Školski trg 1, Osnovna škola „10. Oktobar“, Horgoš, Partizanska 14 i Osnovna škola „Kiš Ferenc Trešnjevac“, Maršala Tita 9

Koordinator(i): Kristina Telek, Republikanska 29, Kanjiža; tel. 063/859-56-15; e-mail: psicho15@freemail.hu

Realizator(i): Česko Kermeci Erika i doc. dr Josip Ivanović

Teme: Kooperativno učenje (teorijske osnove, radni deo, oblici rada); Projektna tehnika (teorijske osnove, projekti u nastavi)

Ciljna grupa: učitelji i nastavnici osnovnih i srednjih škola

Trajanje: tri dana (20 sati)

Broj učesnika: 24 do 30

 

 

Slike sa seminara