Kategorija: 2011.

Slike: „Medijacija kao način rešavanja konflikata među akterima školskog života“

 

 

 

 

Slike sa seminara

 

 

 

 O seminaru