Kategorija: 2011.

„Medijacija kao način rešavanja konflikata među akterima školskog života“

Seminar je održan 21. i 22. januara 2011.

Kataloški broj: 507

Izborni

Autor(i): Milica Brstina Kočiš, pedagog, porodični savetnik Jovan Kočiš, psiholog.

Podržava(ju): OŠ „1. oktobar“, Vojvođanska 65, 23316 Bašaid, opština Kikinda

Koordinator(i): Milica Brstina Kočiš, Ćirpanova 23, stan 22, 21000 Novi Sad; tel. 021/421-798, 021/636-7576, 063/522-539; faks: 021/421-799; e-mail: filipkocis@neobee.net; e-mail: porodica@nspoin.net

Realizator(i): Milica Brstina Kočiš, pedagog, porodični savetnik, Jovan Kočiš, psiholog i Svetlana Dunđerski, pedagog

Teme: Komunikacija – karakteristike i veštine; Veštine rešavanja konflikata; Pregovaranje; Medijacija – teorijski pristup; Medijacija – praktična primena

Ciljna grupa: nastavnici, stručni saradnici i direktori osnovnih i srednjih škola

Trajanje: dva dana (16 sati)

Broj učesnika: 20 do 25

 

 

Slike sa seminara