Kategorija: 2011.

“Multimedijalna muzička radionica” 26. i 27. novembra

Akreditovani seminar,

kataloški broj 394 (2011/2012),

status: obavezan

16 sati, odnosno 2  dana

26. i 27. novembar (subota i nedelja) 2011. g., sa početkom u 10 časova, Kanjiža, Damjanićeva 2.

 Multimedijalna muzička radionica

Autori i realizatori programa:     Mr Silvana Grujić,Pijanista, muzikolog, magistar muzike u medijima

Marijana Milošević Simić, Diplomirani muzički pedagog

Sadržaj seminara predstavlja izvor novih metoda, tema, načina učenja muzike i uz muziku, daje učesnicima mnogo novih ideja kako u oblasti osmišljavanja igara za različite starosne grupe, tako i načina pripreme priredbi – od izbora sadržaja, preko odabira muzičkih tema i motiva, do načina upotrebe koreografije, kostima i scenografije.

          Poštovani direktore, kolege!

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, dana 26. i 27. novembra 2011. godine organizuje akreditovani seminar.

Ciljna grupa: vaspitači, nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave osnovne škole, saradnici u nastavi (romski asistenti i saradnici u SSŠ, muzičkim i baletskim školama), profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovnim), nastavnici/profesori u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, vaspitači u predškolskim ustanovama medicinske sestre-vaspitači, stručni saradnici

Teme koje se obrađuju: Priprema za muzičko izvođenje i analiza muzičkog dela; Čin interpretacije; Percepcija muzike; Muzički instrumenti; Priče o muzici; Muzičke igre; Muzičke dramatizacije; Rad na muzičkoj pismenosti i razvoju muzičkih sposobnosti; Različite metode učenja muzike; Muzički žanrovi; Kompozitori; Izvođači; Klasična, primenjena, dečja, popularna i izvorna muzika

 Jezik seminara: srpski (simultano prevođenje na mađarski jezik se organizuje po potrebi)

Uz priloženi formular prijave možete slati na mail adresu: tatjana@kanjiza.rs ili lično na telefon/fax:  874 733, do 11. novembra 2011. godine.

 

 

Slike