A központról

A magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ állami közszolgálati intézmény, amelyet  Magyarkanizsa község Képviselő-testülete alapított meg 2010. június 14-ei határozatával (Magyarkanizsa község  Hivatalos lapjának 5/2010 sz.), a Szerb Köztársaság Oktatási Minisztériumának stratégiai dokumentumával összhangban.

Megalapítását a Tisza-menti és az Észak-bácskai térség oktató-nevelő intézményeiben dolgozó pedagógusok szakmai továbbképzése iránti igény és egyben követelmény indokolta. A Központ működése jelentős mértékben tehermentesíti az oktató-nevelő intézményeket a pedagógus-továbbképzés megszervezésével és finanszírozásával járó feladatok és kötelezettségek alól.

RC 1

A szakmai továbbképzési stratégia alkalmazását és megvalósítását a Szerb Köztársaság oktatási rendszerét képező intézményekkel és intézetekkel együttműködve végzi, a Szerbiai Regionális Központok és Szakmai Továbbképző Központok Hálózatának szerves részeként, amely az oktató-nevelő tevékenység reformjának és fejlesztésének pontosan megfogalmazott szabványok és szabályozott ügyvitel szerint működő kompetens tényezője.

RC 2

Fejlesztési, tanácsadói és kutató szakkmai tevékenységével a magyarkanizsai Regionális Központ jelentős szerepet tölt be az iskoláskor előtti, általános iskolai és középiskolai oktató-nevelő rendszerben dolgozó pedagógusok szakmai támogatásában, mert a tanügyi dolgozók képességeinek és kompetenciáinak fejlesztését célzó programok és kezdeményezések megtervezésével, kidolgozásával és lebonyolításával az oktató-nevelő folyamat fejlesztésének elkötelezett intézménye.

RC 4

Regionális jellegű, mert a pedagógusok empirikus kutatásokkal megállapított konkrét igényei és szükségletei alapján kidolgozott programjával és szolgáltatásaival a Tisza-mente és Észak Bácska egész területét felöleli, működését ennek értelmében, az alábbiak szerint megfogalmazva:

  • szakmai fejlődés figyelemmel kísérése a térség oktatási intézményeinek igényei és a nemzeti oktatási stratégia követelményeivel összhangban,
  • lehetőség biztosítása az intézmények számára, hogy a képzések összhangban legyenek a környezetükben mutatkozó szükségleteknek és elvárásoknak,
  • a képzések helyben, vagy annak közvetlen közelében történő megszervezésével a képzésekkel járó költségek jelentős mértékű csökkentése.

A Központ egyik sajátossága a tevékenységével felölelt térség nyelvi sajátosságából ered, mert a képzéseket és szolgáltatásainak egyéb formáit is a kétnyelvűség elvét tiszteletben tartva szervezi meg.

RC 3

 Küldetés

A pedagógusok magas színvonalú és kreatív fejlesztése, az élethosszig tartó önképzés és önművelés népszerűsítése, az oktató-nevelő intézményrendszer folyamatos önértékelésének, értékelésének és fejlődésének népszerűsítése a térségben folytatott oktató-nevelő tevékenység minőségének fejlődése és a szakmai továbbképzési rendszer decentralizációja érdekében.

RC 5

A Központ tevékenysége

  • Az oktatási szféra konkrét szükségleteinek és aktuális igényeinek figyelemmel kísérése.
  • A közösség és a térség szempontjából jelentős termelői, szolgáltatási, közigazgatási, társadalmi vagy más közszolgáltatási területtel kapcsolatos szakmai képzésre vonatkozó kezdeményezés és különböző képzési módok támogatása.

RC 6

A Központ működéséhez nyújtott svájci kormányzati támogatás

A Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség (SDC), 1991. óta működik Belgrádban, Svájc belgrádi nagykövetségének keretében. A svájci Gazdasági Minisztérium gazdasági ügyekkel foglalkozó titárságával (SECO) együtt 2011-től 2013-ig támogatta a magyarkanizsai Regionális Központ működését és tevékenységét, és kulcsfontosságú szerepe volt abban, hogy a magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ elnyerje jelenlegi arculatát. Szakmai és logisztikai támogatást nyújtva a megalakulás óta segíti a Központot, és jelentős anyagi támogatást biztosított az intézménynek az új, rendeltetésének megfelelő épület felépítésében és felszerelésében.

RC 7

A Regionális Központ új székhelye Magyarkanizsa, Fő tér 9. Összterülete 426 m2. Az épület egy emeletes, a földszinten (228m2) egy nagyobb tanterem, egy kisebb ülésterem, előtér, teakonyha és étkező, szakkönyvtár és a műszaki berendezés helyezkedik el. Az emeleten (198 m2) egy nagyobb tanterem, a számítógépes terem és három iroda van. A helyiségek korszerű bútorral és műszaki eszközökkel felszereltek.

RC 8