Kategorija: 2013.

„Obrazovanje za demokratiju i građansko društvo – metode nastave“, 27.01.2013.

Akreditovani stručni skup: tribina

Broj rešenja: 2632-2/2012

 Trajanje: 1 dan (jedan bod)

27. januar (nedelja) 2013. g.,

sa početkom u 10 časova,

Kanjiža, Damjanićeva 2.

 

„Obrazovanje za demokratiju i građansko društvo – metode nastave“

 

Organizator: Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Kanjiža

 Autori i realizatori programa:  Smiljana Grujić, Mirjana Trkulja, Tatjana Varju Potrebić

Poštovani direktore, kolege!

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, dana 27. januara 2013. godine organizuje akreditovani stručni skup: tribinu.

 Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola,

nastavnik predmetne nastave – gimnazija

nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola i umetnička škola

nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola i umetnička škola

nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju

stručni saradnik u predškolskoj ustanovi

saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik)

 Teme koje se obrađuju:

– Kompetencije građanskog društva i kompetencije za 21 vek

– Kompetencije nastavnika u nastavi za rad sa učenicima – metode nastave

– Susret prakse i potreba za usavršavanjem znanja i veština –  metoda nastave u obrazovanju za demokratiju i građansko društvo

 Jezik seminara: srpski

Uz priloženi formular prijave možete slati na mail adresu: tatjana@kanjiza.rs ili lično na telefon/fax:  874 733, do 18. januar 2013. godine.

 

 Pogledajte agendu stručnog skupa
Pogledajte izveštaj

 

Slike