Kategorija: 2011.

Osiguraj svoje znanje, vozi se ECDL-om

Održavanjem konferencije za medije u prostorijama Kulturnog centra u Kikindi, započela je realizacija projekta “Osiguraj svoje znanje, vozi sa ECDL-om!”. Ovaj projekat ima za cilj osnaživanje mladih nezaposlenih ljudi koji poseduju određeno poznavanje rada na računaru. Projekat podrazumeva besplatnu računarsku obuku u trajanju od 40 časova i polaganje ispita iz sledećih oblasti:  Windows, Word, Power Point i Internet. Nakon položenih ispita polaznici će steći međunarodno priznati ECDL sertifikat koji predstavlja standard u oblasti računarske pismenosti.

Projekat se realizuje od strane Omladinskog kluba opštine Kikinda, a finansiran je od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Partneri u sprovođenu projekta su kao i uvek kada su dobre ideje u pitanju, Centar za stručno usavršavanje Kikinda i Reginoalni centar za usavršavanje zaposlenih u obrazovanju iz Kanjiže.

Od 19. do 21. septembra u Centrima u Kanjiži vršeno je testiranje prijavljenih kandidata za učešće u projektu Osiguraj svoje znanje, vozi sa ECDL-om. Na javni poziv, odazvalo se 14 potencijalnih polaznika obuke iz Opštine Kanjiža. Kandidati su pokazali solidan nivo predznanja.

Obuka je bila organizovana na mađarskom jeziku.

 

Slike