Csonti Melinda

A néprajzi szimbólumok varázslatos világának megismerése és ismertetése – kihívások és döntés

Csonti Melinda 2008 óta foglalkozik pedagógus továbbképző programok kidolgozásával és lebonyolításával. Képzettsége szerint mester okleveles osztálytanító, a néprajz iránti szeretet pedig arra ösztönözte, hogy olyan tartalmakat dolgozzon ki, amelyek által a néphagyomány kincsvilágáról szerzett ismereteit és szeretetét megoszthatja kollégáival.

Több, mint húsz éve kutatja és tanulmányozza a néprajzi szimbólumok jelentésvilágát, megjelenítését és alkalmazását a díszítésben, különös tekintettel a húsvéti tojásfestésre. Ezen a téren kifejtett tevékenységéért 2000-ben magyarországi állami kitüntetésben – a Népművészet Ifjú Mestere díjban részesült, 2002-ben pedig népi iparművészminősítést szerzett, 2002-ben pedig népművész minősítést szerzett.

„A szimbólumok körülvesznek minket, de már nem tudjuk felismerni, értelmezni őket, ezért úgy éreztem, hogy jó lenne őket újra ismerni és ezt a tudást átadni. Természtesen a pedagógusokat helyeztem előtérbe, nekik szerettem volna elsőként átadni ezeket az ismereteket, hiszen rájuk hárul az a felelősség, hogy mit sajátít el a fiatal nemzedék.“ – Az elképzelés tehát megfogalmazódott, amit hamarosan meg is valósított. Hagyományőrző táborok, művelődési szerveződések kereteiben dolgozott tevékenyen, és, mint maga mondja: „Egyre többen értették és szerették meg a szimbólumok világát.“ Eközben öltött alakot tulajdonképpen az a felismerés, hogy a szimbólumok világának ismeretét és szeretetét átadja a pedagógusoknak is, hiszen ők méltó ismerői és oktatói lesznek a feledésbe merült népi hagyományoknak, ezen belül is a szimbólumok jelentésének. Ők azok, akik újra felfedezhetik és tovább adhatják az elfeledett értékeket és szépségeket.

A pedagógustovábbképző tartalmak akkreditálásának lehetőségét megragadva, Csonti Melinda színvonalas, szakmailag részletesen kidolgozott képzési programmá fogalmazta meg az általa sok szeretettel és odaadással ápolt témát. „Régi szimbólumok értelmezése – hagyományos tojásfestés“ címen tartja képzéseit a pedagógusok számára. A képzések során szerzett tapasztalatok újabb képzési téma kidolgozására késztették, amit szintén hamarosan meg is fogalmazott, a népmesék és népi elbeszélések jelképeivel kapcsolatosan.  Ez a képzés a „Népmesék újszerű feldolgozása az alsó osztályokban“ címmel (katalógus szám: 826) ugyancsak nagyon sikeresnek bizonyult, élénk érdeklődés kísérte. Ezt követte „A magyar történelem oktatásának újszerű megközelítése“ (katalógus szám: 840) című, az általános iskola harmadik és negyedik osztályos tanulói számára alkalmas módszerekkel kapcsolatos pedagógus továbbképző program összeállítása. Mindhárom képzési tartalom fókuszában a hagyományápolás és a nemzeti önazonosságtudat áll.

    

Arra a kérdésre, hogy milyen változást észlelt önmagán, személyes és szakmai fejlődésén, valamint kommunikációs kompetenciáira vonatkozóan, amióta pedagógusok képzésével foglalkozik, így válaszolt: „Elfogadom és beépítem az észrevételeket, nem zavar, hogy vannak eltérő vélemények és nézetek. Örülök, ha valami újat tudok nyújtani. Megtanultam, hogy ne legyek önző. Megtapasztaltam, hogy saját képességeim színvonalát emelem azzal, ha tudásomat és ismereteimet fenntartások nélkül adom át kollégáimnak, és lehetővé teszem nekik, hogy rám támaszkodva távolabb lássanak.“

„A kollégák elé állni felelősségteljes dolog“ – hangsúlyozta, és ezzel a munkaformával az a célja, hogy ne merüljön feledésbe a régi tudás, hogy a népművészet szépségeit és értékeit legyen, aki ápolja, hosszú évek során kifejtett gyűjtő és kutatómunkájának eredményeit pedig önzetlenül továbbadja kollégáinak, megkönnyítve ezzel a pedagógusok munkáját.

A hivatalos értékelés mellett, a sikeresen elvégzett munka legfontosabb mutatója Csonti Melinda szerint a képzés hangulata, a szünetekben kialakuló beszélgetések és a képzést követő kapcsolattartás a hallgatókkal.

Az a véleménye, hogy ez a tevékenység hozzájárul a személyes és a szakmai fejlődéshez, egyaránt. A tanítás mindig kölcsönös folyamat, minden építő jellegű észrevételt, megjegyzést elfogad és beemeli azokat a következő előadásába.

Arra a kérdésre, hogy miként látja a Regionális Központ szerepét az oktatási rendszerben és a képzési programok szerzőinek erősítésében és népszerűsítésében, Csonti Melinda kiemelte, hogy a Regionális Központnak nagyon fontos szerepe van a szakmai továbbképzések intézményesítésében, annál is inkább, mert alakilag és jogilag is pontosan behatárolt szakmai intézmény, így a képzések szerzőit számos kötelezettség és eljárási teendő alól tehermentesíti. A Regionális Központ gondoskodik a képzések meghirdetéséről, az előírások és szabályozások követéséről és erről naprakészen tájékoztatja az érdekelteket. „A Regionális Központtól támogatást kapunk, programszerzőként szakmai szövetséghez tartozom, amely vezet, segít és támogat. Ennek a nemrégen alakult intézménynek köszönhetem, hogy nem magányos harcos vagyok, és minden kérdésemre, kételyemre választ kaphatok. Ez az intézmény segít nekünk munkáink megjelentetésében, de ő foglalkozik az oktatás aktuális helyzetének felmérésével, kutatásokat végez, követi a vonatkozó folyamatokat, képzéseket és kapcsolatokat biztosít számunkra, amelyek nélkülözhetetlenek a képzési programok összeállítása és akkreditálása során. Mindezeket magánszemélyként nem nehezen tudnánk megvalósítani.mondja.