Gulácsi Beáta és Biszák Lilla

Játékosan tanulni és felnőni

Ötödik éve, hogy a Regionális Központ épületét a hetente megszervezett Bagoly Kuckó kreatív műhely jókedvű tagjainak pozitív energiája, önfeledt nevetése tölti be. Ezek a gyerekek, a két lelkes fiatal tanítónő vezetésével játékosan tanulnak, barátkoznak és alkotnak. Lendületes és kreatív légkörben megtartott műhelymunkák során szereznek új ismereteket az őket körülvevő világról, a mindennapokról, a természetről, a néphagyományokról.

                            

Gulácsi Beáta és Biszák Lilla, öt évvel ezelőtt, még a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar végzős hallgatóiként, azzal keresték meg az újonnan megalakult Regionális Központ igazgatónőjét, hogy érdekes, kreatív, újszerű foglalkozásokat szeretnének tartani általános iskolás gyermekeknek. Ötleteik megértésre találtak és a Központ eredményes pályázati tevékenységének köszönhetően, a magyarországi Balassy Intézet közreműködésével támogatást nyert ez a program. A Bagoly Kuckó azóta töretlen lelkesedéssel működik, és ma már a tagjai közé tartozni „presztízs“ kérdés a magyarkanizsai gyermekek között. A két fiatal pedagógusjelölt azóta mester okleveles tanítónő, és minden alkalmat és kihívást megragadnak, hogy elhelyezkedjenek az oktatási szférában. Lilla jelenleg biológiát és a természetőrzők elnevezésű választott tantárgyat oktatja, Beáta pedig polgári nevelést és háztartástant tanít, meg az iskola könyvtárában is dolgozik, előtte pedig ő is tanított biológiát, volt napközis nevelő és történelmet is oktatott speciális tagozatokon.

Sokoldalúságuk, kreativitásuk, lendületes cselekvésvágyuk már középiskolás éveikben megmutatkozott, mindketten aktív tagjai voltak különböző civil szervezeteknek, cserkészkedtek, sportoltak és számos egyesület és szakosztály munkájában tevékenykedtek. Egyetemi hallgatóként olyan képzéseken vettek részt, melyek „ösztönző, kreatív, érdekes, a hagyományostól eltérő programok összeállítására sarkallták őket az általános iskolás korosztály számára.”

„Szükségünk volt egy helyre, ahol dolgozhatunk a gyerekekkel, és ezt biztosította számunkra a Regionális Központ. Varjú Potrebić Tatjana, a Központ igazgatónője megértéssel és támogatással fogadta megkeresésünket, ennek köszönhetően szépen berendezett, korszerű épületben valósíthatjuk meg elképzeléseinket. Minden erőnkkel arra törekszünk, hogy tartalmas és érdekes edukatív tartalmakat állítsunk össze. Olyan programokat szerettünk volna nyújtani, amelyeknek hiánypótló szerepük is van, és amellett, hogy érdekesek, szórakoztatók és kreatívak, a gyerekek tudását is gyarapítják. Ugyanilyen fontos azonban, hogy barátságos, toleráns, együttműködő, csapatszellemet építő hangulat uralkodjon ezeken a foglalkozásokon. Szeretnénk ezekkel a programokkal szinesebbé tenni a gyerekek négy fal között eltöltött egyhangú mindennapjait, melyekben a két-három képernyő (mobil telefon, számítógép és táblagép) behatárolta virtuális világ uralkodik. A barátkozás, a közös játék, az egymásra figyelés szépségére kívántuk felhívni a figyelmüket, emellett ismereteiket is bővíteni, megtanítani őket sok hasznos és fontos dologra”.

A műhelymunkák a gyermekek érdeklődésének, kreativitásának felkeltését és ösztönözését szolgálják, emellett hagyományápolással is foglalkoznak és a jeles események megünneplésére is szorgalmasan készülnek különböző készségfejlesztő is tartalmakkal.

A közös munka folyamán a két fiatal tanítónő nagyon jól együttműködő párossá formálódott, és az iskolában kifejtett munkájuk során is gyakran dolgoznak együtt. – „Szeretünk együtt dolgozni, sokat tanulunk egymástól.”- mondják. Egyre több meghívást kapnak gyermektáborokba, és gyermekeket tömörítő szerveződésekbe, hogy nevelőként, foglalkozásvezetőként, kreatív műhelymunkák megvalósítóiként vegyenek részt. Ők természetesen eleget tesznek ezeknek a meghívásoknak és „teljes gőzzel” dolgoznak, tapasztalatot szerezve ezáltal is.

    

A Bagoly Kuckóban két csoportban szervezik a munkát, az egyik az általános iskola első és a második osztályosai számára, a másik pedig a harmadik és negyedik osztályosok számára. A tartalmakat a gyermekek korának és képességeinek megfelelően állítják össze, a differenciálás és az individuaalizáció elvei mentén. Első tanítványaik mára már a középiskola második osztályától az általános iskola hatodik osztályosai, akik továbbra is aktívan részt vesznek a Bagoly Kuckó munkájában, most azonban már mint műhelymunka vezetők és foglakozás segítők.

A Bagoly Kuckó nevelő hatásai közül a gyermekek közt kialakuló barátságot, a csapatszellemet, a segítségnyújtást és a támogatást hangsúlyozzák. – „Mi nem tartunk nekik előadásokat és műhelymunkákat ezekről a fogalmakról. Mi ezeket alkalmazzuk és építjük a foglalkozások során.  Sok gyermek közt éppen a Bagoly Kuckóban alakult ki barátság, de persze vannak nézeteltérések és viták is. Ezekben a helyzetekben meghallgatunk mindenkit és megpróbálunk rámutatni a lehető legjobb megoldásra. Megtanítjuk őket néhány bűvös szóra, mint például a „köszönöm”, „kérlek”, „tessék”, „elnézést”. E két fiatal szakember a mediátor szerepében küldetést valósít meg – az valós emberi értékekre nevelik a gyermekeket.

Kedves Beáta és Lilla, azt kívánjuk nektek, hogy még sokáig tartosn bennetek a lelkesedés és a tennivágyás!