Kategorija: Megtartott aktivítások

“Alapozunk”

Az anyanyelvi kompetencia megalapozása

 „Alapozó” foglalkozások elsős és másodikos tanulók számára

 „Hatalmunkba csak az az ismeret kerül, amit mozgáshoz kötöttünk, és ezzel izomzatunkba költöztettünk.” (Dienes Valéria)

 Az „ ALAPOZÁS”  szükségességéről

Az előkészítő időszak a kisdiák számára az, melyet az egész életre szóló alapozásnak tekinthetünk és igen nagy jelentőségű a gyerek egész további élete szempontjából. Nincs még egy olyan életszakasz, ahol ilyen nagyarányú változások következnek be. Lépésről lépésre szerzi meg, gyakorolja azokat az alapkészségeket, melyeket később mint „eszközöket” a tanulás közben használ.

Hosszú gyakorlási idő  szükséges ahhoz, hogy pl. a tapintás, a nagymozgások, az egyensúly, a szemmozgások, a finommotorika fejlődése eljusson arra a szintre, amelyen már nem igényel minden pillanatban tudatos irányítást, hanem szinte önmagától, automatikusan működik, így hagyva helyet a tudatban a kognitív tanulás számára.

Korunk nem kedvez a harmonikus kisgyermekkori fejlődésnek. Az intellektus és az információ jelentőségének túlhangsúlyozása, a családok moz­gásszegény életmódja, az időhiány, a helytelen táplálkozás stb. gyakran még az egyébként átlagos képességű gyerekeknél is hiányosságokat okoznak a mozgáskoordinációban, a tapintásban, testérzékelésben, az egyen­súly-érzékelésben, illetve a tanulás alapját jelentő más képességekben.

Ha ebben az időszakban nem kap elég gyakorlási lehetőséget a képesség, az idegrendszer nem kap kellő megerősítést a gyakorlás által, a képesség elvész vagy hiányosan alakul ki.

 A program (foglalkozás-sorozat) célja, hogy széles körű készségfejlesztő alapozással  minél  több lehetőséget biztosítson a képességek  gyakorláshoz. Az alapozás területei:

  • NAGYMOZGÁSFEJLESZTÉS
  • TESTTUDAT FEJLESZTÉSE
  • SZEMMEL KÖVETÉST ELŐSEGÍTŐ GYAKORLATOK
  • FINOMMOTORIKA-FEJLESZTŐ GYAKORLATOK
  • TAKTILIS ÉRZÉKELÉS FEJLESZTÉSE
  • VIZUÁLIS ÉSZLELÉS ÉS EMLÉKEZET, VIZUOMOTOROS KOORDINÁCIÓ FEJLESZTÉSE
  • AUDITÍV ÉSZLELÉS ÉS EMLÉKEZET FEJLESZTÉSE
  • BESZÉDKÉSZSÉG FEJLESZTÉSE

 Az idei tanévben már két korcsoportban zajlanak a foglalkozások a Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ új, korszerűen felszerelt épületében.

Kedd délután az elsős kisdiákokkal foglalkozik Ostojin M. Ildikó és Cseszkó K. Erika tanítónő.

Csütörtökön – az előző tanév folytatásaként –  a 2. osztályosok kibővített tartalommal, új „játékokkal” gyakorolják, fejlesztik az alapkészségeiket.

A foglalkozások októbertől decemberig zajlanak, ám a szülőknek nyújtott információkkal, ismertetőkkel a kisdiákoknak lehetőségük van otthon is elvégezni a játékos gyakorlatok legnagyobb részét.