Kategorija: 2011.

“Primena mini rukometa u nastavi fizičkog vaspitanja”

Seminar je održan 25. maja 2011.

Kataloški broj: 415

Izborni

Autor(i): Branko Gardašević

Podržava(ju): Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, ul. Blagoja Parovića 156 i Rukometni savez Srbije, Obilićev venac 4/II

Koordinator(i): Branko Gardašević, ul. Blagoja Parovića 156, 11030 Beograd, tel. 011/353-10-58, 063/378-057; e-mail: branko.gardasevic@dif.bg.ac.rs

Realizator(i): dr Branko Gardašević, docent, FSFV Beograd, mr Zoran Valdevit, asistent, FSFV Beograd i Marko Anić, profesor fizičkog vaspitanja, direktor OŠ „Dragojlo Dudić“, Beograd

Teme: Nove tendencije u rukometu; Prednost mini rukometa u odnosu na „standardni“ rukomet, iz aspekta prostornih mogućnosti većine škola u Republici Srbiji; Aplikacija međunarodnih pravila rukometa u mini rukometu; Mogućnosti unapređenja psihomotornih sposobnosti dece kroz primenu mini rukometa; Privikavanje dece na sportski kolektiv; Razvijanje discipline, solidarnosti i sl. kod dece

Ciljna grupa: učitelji i profesori fizičkog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama

Trajanje: jedan dan (8 sati)

Broj učesnika: 25 do 30

Pogledajte slike