Kategorija: 2011.

“Profesionalna orijentacija” od 21.-23. oktobra

Na osnovu bilateralnog sporazuma između Vlade Savezne Republike Nemačke i Vlade Republike Srbije,  GIZ (organizacija za međunarodnu saradnju Savezne Republike Nemačke) po nalogu Vlade SR Nemačke a u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete i nauke  i u saradnji sa  Ministarstvom omladine i sporta razvija u Srbiji projekat „Profesionalna orijentacija na  prelazu u srednju školu“.

Projekatom je predviđeno da programom profesionalne orijentacije budu obuhvaćene sve osnovne škole i lokalne kancelarije za mlade u Srbiji u periodu od 2011. do 2013. godine.

Pogledajte sledeća dokumenta:

Brošura GIZ

Prezentacija GIZ projekta

Dopis Ministarstva Prosvete

Kalendar obuka u GIZ projektu

Treneri prvog kruga

Škole učesnice u projektu po RC Kanjiža

Slike