Kategorija: 2011.

“Standardi kompetencija nastavnika” 20.12.2011.

Poštovani,

 

             Obaveštavam Vas da će dana 20.12.2011.godine, u prostorijama Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Kanjiži, Damjanićeva br. 2, biti održan jednodnevni seminar u trajanju od šest (6) sati. Seminar je planiran u izvođenju Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, a tema je upoznavanje sa aktivnostima u vezi sa promocijom standarda kompetencija nastavnika.

            Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja je u decembru 2010.godine izradio predlog Standarda kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja, koje je Nacionalni prosvetni savet usvojio u aprilu 2011.godine. Kao sledeći korak Zavod je predvideo promociju dokumenata stručnoj javnosti i zaposlenima u školama, sa ciljem da se napravi veza dokumenta sa realnom školskom praksom i da se dokument stavi u funkciju unapređivanja vaspitno-obrazovnog rada.

            Početak seminara je u 10:00 časova, a planirana pauza za kafu je od 11:30-11:45 i pauza za ručak od 13:15-13:45.

            Predstavnici škola (od 3 do 5 učesnika) su direktori, stručni saradnici i nastavnici koje smatrate kompetentnim da nastave promotivne aktivnosti u svom okruženju.

           Molim Vas da mi u ponedeljak dostavite na mail: tatjana@kanjiza.rs broj i strukturu učesnika.

            S poštovanjem,

Tatjana Varju Potrebić

Direktor

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža

 

 

Slike