Kategorija: Megtartott képzések

Vezetői munkakör az oktatásban – az oktatási intézmények igazgatása (1. rész), 2017.04.08-09.

A képzés katalógus-száma: 496; K4; P2

A magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központban két napos képzést szerveztünk az iskolaigazgatók, az oktatási intézményekben vezetői szerepet betöltő személyek, az iskola valamennyi szakmai szervének tagja és vezetői, valamint az oktató-nevelő intézményekben vezetői szerepre pályázók számára. A képzésen 30 hallgató vett részt, egész Vajdaság területéről.

A program megvalósítói mgr. Dejan Stanković, a belgrádi székhelyű Oktatáspolitikai Központ kutatója és Sonja Stamenković, a belgrádi Zvezdara városi község Oktatási, Művelődési és Sport Ügyosztályának vezetője.

A képzés általános célja a hallgatók felkészítése az oktató-nevelő intézményekben betöltött vezetői munkakör színvonalas és felelősségteljes ellátására, specifikus céljai pedig az oktatási szférában betöltött vezetői szerep koncepciójának és a tanulói teljesítményre való kihatásának megismerése; az oktatási intézmények minőséges tevékenységének megtervezésére, megszervezésére és biztosítására irányuló folyamatok megismerése; az oktatási intézmények gyakorlati igazgatásához és az intézmény munkafolyamatai minőségének emeléséhez szükséges készségek és képességek fejlesztése; az oktatási intézmények szervezési sajátosságainak és irányításuk komplexitásának tudatosítása; az emberi és környezeti tényezők és azok kihatása a szervezési folyamatokra és kimenetekre.