Kategorija: Megtartott képzések

Vidám tanterem – dráma technikák és módszerek az oktatásban, 2017.08.03.

Akkreditált képzés

(kat. szám: 911, K3, P: 4., 8 pont – 1 napos képzés)  

2017. augusztus 23. (szerda)

Magyarkanizsa, Fő tér 9.

A képzés kezdete: 09:00 óra  

 

Szerzők és előadók: Sárosi Gabriella, Szalkai Orsolya, Perpauer Attila

Tisztel igazgató, tisztelt kollégák

A magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ akkreditált képzést szervez, melynek célja a pedagógusok szakmai kompetenciáinak fejlesztése a dráma technikák és módszerek oktatásban való alkalmazásának területén.

Célcsoport:  óvónők, osztálytanítók, tantárgytanítók – általános iskola,      tantárgytanítók – gimnázium, általános tantárgyak tanítója – szakközépiskola, szaktantárgy tanítók – szakközépiskola,    sajátos nevelési igényű gyerekeket oktató pedagógus, felnőtt oktató, általános tantárgyak tanítója – művészeti középiskolák (zene, rajz, balett), szaktantárgy tanító tanár művészeti általános és szakközépiskolában (zene, balett, rajz),             választott és fakultatív tantárgyak tanítója, egészségügyi nővér – nevelő, kollégiumi nevelő, óvodai szakmunkatárs, általános és középiskolai szakmunkatárs, munkatárs (segédtanárok és pedagógiai asszisztens.

Célok:  a drámapedagógia alapjainak elsajátítása, a drámatechnikák és módszerek megismertetése a résztvevőkkel, újszerű megközelítések elsajátítása az oktató-nevelő munka minőségének javítása érdekében,  az önkifejezés hatékony megvalósulása a szavak, gesztusok, mozgás, rajzok és színjátszás által,  a résztvevők érzékenységének növelése, annak céljából, hogy felismerjék és megértsék önmaguk és mások érzelmeit.

Témák: 1. Elméleti rész- Előadás a drámajátékok történetéről, típusairól, megjelenési formáiról, 2. Gyakorlati rész- a résztvevők önálló és csoportos munkája a megadott instrukciók alapján (interaktív műhelymunka)

1. Az elméleti részben előlátott témák: drámajátékokkal kapcsolatos alapfogalmak megismerése, a drámajáték típusai, alkalmazási lehetőségei és módjai az oktatói-nevelői munkában, a drámajátékok felhasználásának célja, feladatai és formái, drámajátékok tervezése, megvalósítása- előnyök és hátrányok, nehézségek kiküszöbölésének lehetőségei. 2. A gyakorlati rész tartalmai: 2.1 Bevezető rész- ráhangoló, motivációs játékok- beszélgetés a körben, bemutatkozás képek segítségével, mozgásos játékok a kommunikáció és együttműködés kialakítására, különböző típusú drámajátékok megismerése. 2.2 Szerepjátékok és műhelymunka az alapvető drámatechnikák megismerésére: szituációs játékok, interaktív probléma feldolgozó technikák, önkifejezés szavakkal, mozdulatokkal, hangokkal, szerepjátékkal és rajz segítségével. 2.3 Játékok és interaktív műhelymunka a dráma, mint technika felhasználásáról az oktatói- nevelői munkában (témafeldolgozás több tantárgyból)

Jelentkezni a mellékelt adatlapon a rckanjiza@kanjiza.rs e-mail címen, vagy személyesen a 874 733 telefon/fax számon, 2017. augusztus 17-éig lehet.

A képzés ára: 2.000,00 dinár/résztvevő                              

A képzés nyelve: magyar