Kategorija: 2011.

Vodič za vaspitače „U vrtlogu droge”

Seminar je održan 4. februara 2011.

Kataloški broj: 417

Izborni

Autor(i): prof. Nedeljko Jović, psiholog

Podržava(ju): Tehnička škola „Drvoart“ Beograd, Cara Dušana 23

Koordinator(i): Nedeljko Jović, psiholog, Bulevar Kralja Petra I 73/45, 21000 Novi Sad; tel. 063/740-69-17; e-mail: jn777@neobee.net

Realizator(i): Nedeljko Jović, psiholog, Marijana Stefanović, psiholog i Verica Grbić, profesor

Teme: Adolescencija i rizična ponašanja mladih; Tipologije rizičnih porodica – savetodavni preventivni rad sa roditeljima; Podela psihoaktivnih supstanci – način korišćenja, znaci, simptomi i posledice zloupotrebe; Kako prepoznati zavisnika, kako reagovati, testiranja na droge; Terapija narkomanije, mogućnosti lečenja i rehabilitacije zavisnika, uzroci reci  diva; Implementacija programa primarne prevencije bolesti zavisnosti kroz redovne školske aktivnosti

Ciljna grupa: direktori škola i domova učenika, nastavnici, stručni saradnici, odeljenske starešine osnovnih i srednjih škola

Trajanje: jedan dana (8 sati)

Broj učesnika: 15 do 30

 

Slike sa seminara