Kategorija: 2013.

”Vrtić i škola po meri deteta” – inkluzivni model rada u vrtiću i osnovnoj školi, 9-10. 01.2013.

Akreditovani seminar,

kataloški broj 381 (2012/2013/2014), K4, P:3,6,

16 bodova, odnosno 2  dana

 9-10. januar (sreda-četvrtak) 2013. g., Kanjiža, Damjanićeva 2.

 Početak seminara: sreda u 14.00 časova

četvrtak u 9.00 časova

 

”Vrtić i škola po meri deteta” – inkluzivni model rada u vrtiću i osnovnoj školi

 

Autori i realizatori programa:  Dijana Kopunović, Marica Mecek, Jasmina Kukić

 

Poštovani direktore, kolege!

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, dana  9 – 10. januar 2013. godine organizuje akreditovani seminar.

 Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik), direktor/pomoćnik direktora

Opšti ciljevi: Poboljšanje profesionalne kompetencije za rad sa decom sa smetnjama u razvoju; Usvajanje metodologije rada za realizaciju inkluzije; Usavršavanje timskog rada

Specifični ciljevi: Osposobljavanje za pripremu roditelja i dece za inkluziju, stvaranje prihvatljive atmosfere i tolerantnog odnosa među decom, osposobljavanje za izradu IOP

Teme koje se obrađuju 1. Karakteristike inkluzivnog programa. 2. Individualizacija rada. 3. Pripremanje individualnih obrazovnih planova. 4. Posmatranje dece. 5. Karakteristike timskog rada. 6. Model efikasnog vaspitača, učitelja, stručnog saradnika. 7. Osmišljavanje radionica za pripremu dece za uključivanje deteta sa smetnjama u razvoju u vaspitnu grupu. 8. Senzitizacija za različitosti. 9. Faktori uspešnosti inkluzije. 10. Prava i potrebe dece sa smetnjama u razvoju. 11. Osobenosti dece sa smetnjama u razvoju. 12. Razlika između integracije i inkluzije. 13. Uslovi za realizaciju inkluzivnog programa. 14. Razvijanje empatijske sposobnosti, decentralizacije, uzajamnog razumevanja i tolerancija. 15. Unapređivanje metodologije rada.

Jezik seminara: srpski

 

Slike

 

Izveštaj sa seminara