Kategorija: 2013.

ZIMSKA ŠKOLA: „Komunikacijske kompetencije u obrazovanju“, 1-3. februar 2013.

Broj rešenja: 2631-4/2012

ZIMSKA ŠKOLA

Trajanje: 3 dana (tri boda)

 

1-2-3. februar 2013. godine,

sa početkom u 10 časova, Kanjiža, Damjanićeva 2.

 Tema: „Komunikacijske kompetencije u obrazovanju“

 

Organizator: Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Kanjiža

Autori i realizatori programa:  Smiljana Grujić, Mirjana Trkulja, Tatjana Varju Potrebić

 

Poštovani direktore, kolege!

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, dana 1.2. i 3.februara 2013. godine organizuje akreditovanu zimsku školu – oblik obaveznog stručnog usavršanja, po Pravilniku o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika.

Zimska škola kao vid obaveznog stručnog usavršavanja organizuje se iz oblasti upravljanja i rukovođenja, koja je usmerena na razmenu različitih iskustava u podučavanju i učenju.

 Ciljna grupa:

1001 – Nastavnik razredne nastave

1002 – Nastavnik predmetne nastave – osnovna škola

1003 – Nastavnik predmetne nastave – gimnazija

1004 – Nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola i umetnička škola

1005 – Nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola i umetnička škola

1006 – Nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju

1007 – Nastavnik u školi za obrazovanje odraslih

1008 – Vaspitač u predškolskoj ustanovi

1009 – Medicinska sestra – vaspitač

1010 – Vaspitač u domu učenika

1011 – Stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi

1012 – Saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik)

 Teme koje se obrađuju: 1. Komunikacijske kompetencije u obrazovanju – značaj i razumevanje;

2. Komunikacijske kompetencije u odnosu na različite partnere u obrazovanju ( učenici, roditelji-staratelji, kolege, lokalna zajednica );

3. Razmena iskustava: Susret prakse i potreba za usavršavanjem komunikacijskih veština.

Šta olakšava i šta otežava komunikaciju sa učenicima?  Šta olakšava i šta otežava komunikaciju sa kolegama?

Šta olakšava i šta otežava komunikaciju sa roditeljima?

4. Primeri iz prakse:  Komunikacijske kompetencije u odnosu na različite partnere u obrazovanju (učenici, roditelji-staratelji, kolege, lokalna zajednica);

5. Razmena  iskustava – Strategije za prevazilaženje prepreka u komunikaciji

Jezik seminara: srpski/mađarski

Uz priloženi formular prijave možete slati na mail adresu: tatjana@kanjiza.rs ili lično na telefon/fax:  874 733, do 25. januara 2013. godine.

 

Pogledajte izveštaj

 

Slike