„U službi talenata“

„U službi talenata“

Regionаlni centаr zа profesionаlni rаzvoj zаposlenih u obrаzovаnju iz Kаnjiže orgаnizovаo je treću međunаrodnu nаučnu konferenciju o negovаnju tаlenаtа, uz učešće istаknutih pedаgogа iz sedаm zemаljа. Nаučni skup „U službi tаlenаtа” ovog putа bio je posvećen tаlentovаnoj deci iz nižih rаzredа osnovne škole. U zborniku je objаvljeno...

Dalje

Slike: „Kreativni razrednik“

Slike: „Kreativni razrednik“

        Slike sa seminara     ...

Dalje

„Kreativni razrednik“

„Kreativni razrednik“

Seminar je održan 12. marta 2011. Kataloški broj: 769 Izborni Autor(i):...

Slike: „Metamorfoza – droga – ...

Slike: „Metamorfoza – droga – prevencija narkomanije“

        Slike sa seminara     ...

„Metamorfoza – droga – prevenc...

„Metamorfoza – droga – prevencija narkomanije“

Seminar je održan 4. i 5. marta 2011. Kataloški broj: 428 Obavezni...

Slike: Vodič za vaspitače „U vrt...

Slike: Vodič za vaspitače „U vrtlogu droge”

        Slike sa seminara     ...

Vodič za vaspitače „U vrtlogu dr...

Vodič za vaspitače „U vrtlogu droge”

Seminar je održan 4. februara 2011. Kataloški broj: 417 Izborni Autor(i):...

Slike: „Medijacija kao način reš...

Slike: „Medijacija kao način rešavanja konflikata među akterima školskog života“

        Slike sa seminara     ...

„Medijacija kao način rešavanja ...

„Medijacija kao način rešavanja konflikata među akterima školskog života“

Seminar je održan 21. i 22. januara 2011. Kataloški broj:...

Slike: „Jednaka šansa svim učeni...

Slike: „Jednaka šansa svim učenicima“

        Slike sa seminara     ...

„Jednaka šansa svim učenicima“

„Jednaka šansa svim učenicima“

Seminar je održan 4. i 11. decembra 2010. Kataloški broj:...

Slike: „100 igara“ – igre za r...

Slike: „100 igara“ – igre za razvoj motoričkih, psihičkih i socijalnih sposobnosti dece i dečijih grupa

        Slike sa seminara   ...